Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Nieuws

Naast het nieuws da je hier kunt vinden, verstuurt nascholing.be ook een nieuwsbrief waarvoor je zich kunt aanmelden. Bekijk de nieuwsbrieven.

Publicatiedatum: 22 april 2015 Vacatures voor nascholers voor 2015-2016

De vzw Nascholing in het katholiek onderwijs heeft de volgende vacatures voor nascholers.

  • Het VVKBaO werft voor het nascholingsproject WO - STEM! in het basisonderwijs een nieuwe nascholer aan voor het schooljaar 2015-2016. Deze betrekking kan, deeltijds of voltijds zijn. Alle informatie over de inhoud van de job van nascholer, de specifieke eisen van elk project en de voorwaarden voor de indiensttreding kan je hier lezen. Kandidaten dienen te solliciteren vóór 12 mei 2015 om 12 uur met dit sollicitatieformulier.

  • In het kader van een prioritair nascholingsproject voor basis- en secundair onderwijs is de vzw Nascholing in het katholiek onderwijs in samenwerking met de Pedagogische begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs op zoek naar 2 of 3 nascholers, telkens voor een halftijdse of voltijdse opdracht, met ingang van 1 september 2015. 
    De opdracht betreft het ondersteunen in scholen van competentieontwikkeling van personeelsleden in het kader van de implementatie van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (‘M-decreet’).
    Meer informatie en de sollicitatieprocedure vind je hier

Met algemene vragen kunt u terecht bij de coördinator van DNI via marleen.decuyper@vsko.be.

Publicatiedatum: 14 september 2014 Vormingsfonds directies 2014-2015

Vormingsfonds directeurs

In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2009 betreffende vorming voor directeurs van onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding vindt u hier

Hieronder vindt u de lijsten van de opleidingen die in aanmerking komen voor een trekkingsrecht van het vormingsfonds directies voor het werkjaar 2014-2015.

Artikel 2/1, §1 van het BVR van 6 maart 2009 betreffende vorming voor directeurs stelt dat het voor 2009 vastgelegde maximale bedrag van € 1500 jaarlijks geïndexeerd wordt volgens de evolutie van de gezondheidsindex.

Dit levert de onderstaande evolutie van het  bedrag per directeur op:

  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
gezondheidsindex januari 111,45 111,36 114,38 118,25 120,00 121,49
Maximaal bedrag per directeur en per instapjaar    € 1 500,00    € 1 498,79    € 1 539,43    € 1 591,52    € 1 615,07    € 1 635,13
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.