Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Help

Alles uitvouwen
Algemeen
Ik ben mijn gebruikersnaam of wachtwoord vergeten. Wat nu?
Wanneer u uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten bent, kunt u deze steeds terughalen via Aanmeldproblemen? op de startpagina.
Hoe vind ik de website van vorig jaar?
Sinds werkjaar 2012-2013 zijn de alle werkjaren vanaf 2011-2012 toegankelijk op deze website. U kunt van werkjaar veranderen door rechtsboven op de knop te drukken. Wilt u echter werkjaren van voor 2011-2012 bereiken dan klikt u rechtsboven op 'voorgaande jaren'.
Hoe meld ik een probleem?
Indien u een probleem heeft, kunt u ons steeds contacteren. Details hiervoor vindt u op de Contactpagina
Hoe laat ik cookies toe in mijn browser?
Om inschrijvingen te kunnen maken en om u te kunnen aanmelden moet uw browser cookies toelaten.
In Internet Explorer:
 • Klik bovenaan in de werkbalk op 'Extra'
 • In het lijstje klikt u dan op 'Internet Opties'
 • Een nieuw venster opent en bovenaan klikt u op de tab 'Privacy'
 • Klik op de knop 'Standaard' die u in het rechter midden ziet.
 • Klik onderaan op 'Ok'
 • Cookies staan nu aan. U kunt inschrijven en aanmelden zonder problemen.
In Firefox:
 • Klik bovenaan in de werkbalk op 'Extra'
 • In het lijstje klikt u dan op 'Opties...'
 • Een nieuw venster opent en bovenaan klikt u op de tab 'Privacy'
 • U moet in het midden van dit venster een vinkje zetten naast 'Cookies van websites accepteren'
 • Klik onderaan op 'Ok'
 • Cookies staan nu aan. U kunt inschrijven en aanmelden zonder problemen.
In een andere browser:
Cookies activeren in andere browsers
Vragen rond gebruikersnamen en wachtwoorden binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Ik heb meerdere gebruikersnamen. Hoe voeg ik deze samen tot 1?
Het is mogelijk dat u binnen www.nascholing.be of binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen meerdere gebruikersnamen hebt. U kunt deze gebruikersnamen samenvoegen zodat u slechts 1 gebruikersnaam en wachtwoord dient te onthouden. Dit gaat als volgt te werk:
 1. U meldt zich aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord dat u gebruikt op www.nascholing.be.
 2. Indien u in het rechtermenu een keuzelijst heeft, dient u daar eerst de functie deelnemer te selecteren.
 3. U klikt op gegevens wijzigen in het rechtermenu.
 4. Vervolgens klikt u in die pagina op het tabblad Gebruikersnamen samenvoegen.
 5. U voert dan uw dubbele gebruikersnaam en wachtwoord in. Dit hoeft geen gebruikersnaam van www.nascholing.be te zijn. Dit kunt u met eender welke gebruikersnaam die u op eender welke toepassing van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gebruikt.
 6. U klikt op Samenvoegen.
 7. U krijgt dan in een overzicht de gegevens te zien van deze twee of meerdere gebruikersnamen. In de linkerkolom ziet u de gebruikersnaam die behouden blijft.
 8. U klikt op samenvoegen.
 9. Het proces van het samenvoegen wordt nu gestart. Dit kan tot 1 minuut duren. Achter de schermen worden al uw gegevens overgezet naar uw te behouden gebruikersnaam. U verliest geen gegevens.
 10. Nadat het proces voltooid is, wordt u automatisch aangemeld met uw behouden gebruikersnaam en wachtwoord. De samenvoeging is klaar.
Ik zie school X en Y als ik op ‘Gegevens wijzigen’ klik maar niet school Z?
U heeft op school Z waarschijnlijk een andere gebruikersnaam. U kunt beide echter samenvoegen zodat u met uw ene gebruikersnaam over al uw scholen heen de kalender en uw inschrijvingen kan opvolgen.
Hoe pas ik de nascholingsverantwoordelijken aan?
Indien u nascholingsverantwoordelijke bent, meldt u zich aan met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord en selecteert u in de keuzelijst in het rechtermenu de instelling waarvoor u de nascholingsverantwoordelijken wilt aanpassen. U kunt ook aanmelden met de oude BXXXX of VVKSOXXXX login (de scholencode).
 1. In het rechtermenu klikt u op Deelnemers wijzigen.
 2. De nascholingsverantwoordelijken zullen in de deelnemerslijst in het oranje aangeduid worden.
 3. U kunt deelnemers aanpassen door op het potloodje naast de naam te klikken.
 4. U vinkt voor een nascholingsverantwoordelijke onderaan het vakje aan.
 5. U bewaart de gegevens.
Wat kan een nascholingsverantwoordelijke doen en wat niet?
Binnen www.nascholing.be zijn het de nascholingsverantwoordelijken die inschrijvingen kunnen doen, aanpassen en uitschrijvingen doen, de facturatiegegevens wijzigen en het inschrijvingsoverzicht bekijken. Vroeger meldden deze personen aan met de BXXXX of VVKSOXXXX login (de scholencode). Dit is nu gewijzigd zodat deze personen met hun persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord dezelfde functies kunnen uitvoeren.
Wat als ik mijn wachtwoord verander? / Ik kan niet meer aanmelden in een andere toepassing van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Sinds de invoering van 1 gebruikersnaam en wachtwoord zijn uw gebruikersnaam en wachtwoord dezelfde voor zo wat alle toepassingen binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Indien u uw gebruikersnaam of wachtwoord op 1 van deze toepassingen (zoals www.nascholing.be) aanpast, dan zal dit ook in alle andere toepassingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangepast worden (zoals: IDP, leerlingentelling, myVSKO, …)
Wat gebeurt er als ik een persoon uit mijn deelnemerslijst verwijder?
Wanneer u een persoon verwijdert uit de deelnemerslijst dan zal deze persoon ook in alle andere toepassingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op inactief gezet worden vanaf de dag dat u deze actie uitvoert. Een deelnemer verwijderen dient dus enkel te gebeuren indien deze persoon uit dienst is gegaan. U kunt een deelnemer enkel verwijderen indien deze geen inschrijvingen meer heeft voor het huidige schooljaar. Indien de persoon een nascholingsverantwoordelijke was, dan zal deze niet meer kunnen aanmelden in functie van de school. Een verwijderde persoon kan wel nog steeds aanmelden met zijn persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord op www.nascholing.be om attesten van vroeger gevolgde nascholingen te downloaden.
Specifiek voor een deelnemer van een nascholing
Wanneer ben ik zeker van mijn deelname?
Bij inschrijving krijgt u een e-mail waarin gemeld wordt dat we uw inschrijving ontvangen hebben. Na verwerking van uw inschrijving en na het vastleggen van de definitieve data, krijgt u een bevestigingsmail. U bent pas zeker van uw deelname na ontvangst van de bevestigingsmail of na controle van uw persoonlijke agenda.
Wat kan ik met mijn persoonlijke kalender bekijken?
De kalender is de verzamelplaats en het uitgangspunt van alle informatie die u nodig heeft. U vindt er
 • Een overzicht van alle data van de initiatieven waarvoor u bent ingeschreven
 • De correcte adresgegevens waar de sessie doorgaat en de uren wanneer de sessie doorgaat
 • Een link naar de routebeschrijving met de auto of via het openbaar vervoer
 • De naam en het e-mailadres van de lesgever.
 • Een link naar de modulefiche waar u alle details over dit initiatief kunt nalezen
Hoe vul ik mijn evaluatie in?
 • Indien u nog niet aangemeld bent, doet u dit beter eerst.
 • U dient aan te melden met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Indien u nascholingsverantwoordelijke bent dient u in de keuzelijst in het rechtermenu de functie 'Deelnemer' te selecteren.
 • In het menu bovenaan klikt u op 'Attesten' of u kiest voor 'evaluatie invullen' in het menu op de rechterkant.
 • U krijgt een lijst te zien van nascholingen waarvoor u bent ingeschreven.
 • Vanaf de dag van de laatste sessie van een initiatief staat dit initiatief in de lijst 'Evaluatie beschikbaar:' Naast de titel zal u een link zien om de evaluatie in te vullen. Deze link blijft 30 dagen geldig. Om een waardevolle evaluatie te krijgen vragen wij u binnen de 30 dagen de evaluatie in te vullen. Na deze 30 dagen wordt de evaluatie afgesloten.
 • Na het invullen van de evaluatie klikt u op 'Verzenden' om deze op te slaan.
 • Uw evaluatie is nu klaar.
Hoe download ik mijn attest?
 • In het menu bovenaan klikt u op 'Attesten'
 • Indien u nog niet aangemeld bent, wordt dit nu gevraagd.
 • Eens u aangemeld bent, krijgt u een lijst te zien van nascholingen waarvoor u bent ingeschreven.
 • U zal mogelijk verschillende lijstjes te zien krijgen.
  • 'Attest Beschikbaar' betekent dat u het attest kunt bekijken en downloaden.
  • 'Wachten op attest' betekent dat u de evaluatie reeds heeft ingevuld maar dat de lesgever nog niet alle aanwezigheden heeft ingevuld. Dit duurt maximum 5 werkdagen.
  • 'Evaluatie beschikbaar' betekent dat u van dit initiatief de evaluatie nog moet invullen. Pas nadat de evaluatie is ingevuld, kan het attest gedownload worden.
  • 'Nog niet afgelopen' betekent dat dit initiatief nog niet is gestart of beëindigd.
  • 'Niet meer voor evaluatie beschikbaar' betekent dat de evaluatietermijn verlopen is. U kunt de evaluatie dan niet meer invullen.
 • Indien het initiatief waarvan u het attest wilt downloaden in de lijst 'Attest Beschikbaar' staat, klikt u op 'Attest downloaden'. U krijgt dan het attest te zien. Rechtsboven vindt u dan een downloadknop om de PDF te downloaden. De gedownloade versie kunt u dan eenvoudig afdrukken.
Hoe kan ik de antwoorden op vragen aanpassen

Aangemeld als deelnemer kunt u de antwoorden wijzigen zolang de inschrijftermijn niet verlopen is.

U gaat als volgt te werk:

 • U meldt aan met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.
 • In het rechtermenu klikt u op antwoorden wijzigen
 • U klikt op de module waarvoor u uw antwoorden wil wijzigen.
 • Wanneer u klaar bent met de antwoorden aan te passen klikt u onderaan op 'Opslaan'
Specifiek voor een school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie
Hoe moet ik inschrijven?
voor een individugericht initiatief:
 • Blader door het aanbod of gebruik de zoekfunctie om een initiatief te vinden waarvoor u wilt inschrijven.
 • Boven- en onderaan de modulefiche vindt u een knop 'Schrijf nu in'. Klik op deze knop om de inschrijving te starten.
 • U ziet nu bovenaan een stappenbalk. Meestal bestaat de inschrijvingsprocedure uit 4 stappen. Indien er vragen dienen beantwoord te worden zullen er 5 stappen zijn.
 • Bij de eerste stap kiest u de lesplaats. Kies een geschikte lesplaats door op de knop 'Selecteer' te klikken.
 • In de volgende stap selecteert u de deelnemers die u wilt inschrijven voor dit initatief. Indien er personen zijn die u wilt inschrijven, maar nog niet in uw deelnemerslijst voorkomen, kunt u deze toevoegen door op 'Nieuwe deelnemer toevoegen' te klikken. Na het toevoegen van de nieuwe deelnemer(s) komt u terug in stap 2 terecht. Als alle deelnemers die u wenst in te schrijven in de lijst van de 'In te schrijven deelnemers' staan, klikt u onderaan de pagina op 'Volgende stap'
 • Indien er vragen zijn is dit de volgende stap. Per deelnemer krijgt u een set van vragen. Vragen met een rood sterretje * zijn verplichte vragen. U kunt er ook bovenaan ook voor kiezen dezelfde antwoorden voor alle deelnemers in te vullen. Dan hoeft u de set van vragen slechts 1x in te vullen. Nadat de vragen zijn ingevuld, klikt u onderaan op 'Volgende stap'. Indien er geen vragen zijn, zal u deze stap niet te zien krijgen.
 • De voorlaatste stap bestaat uit het controleren van uw adres- en facturatiegegevens. Indien deze nog niet ingevuld zijn, wordt u verplicht deze aan te vullen. Indien deze reeds ingevuld zijn, hoeft u ze enkel te controleren. Onderaan staat een knop 'Gegevens wijzigen' waarmee u uw gegevens kunt wijzigen. Als de gegevens correct en/of aangevuld zijn, klikt u onderaan op 'Volgende stap'. U kunt per nascholing het facturatieadres aanpassen.
 • De laatste stap bestaat uit het overzicht. In deze stap dient u te controleren of alle gegevens correct zijn. Indien u nog een fout opmerkt, kunt u in de stappenbalk telkens klikken op de stap waar u iets wilt veranderen. Bijvoorbeeld: u bent een deelnemer vergeten selecteren om in te schrijven, dan klikt u bovenaan op Stap 2: Deelnemers en u kunt dan de deelnemers aanpassen. U kunt dan terug naar het overzicht gaan door op de laatste stap te klikken bovenaan. In het overzicht onderaan dient u enkel nog op Voltooien te klikken. Opgelet! Uw inschrijving is pas definitief wanneer u op de knop 'Voltooien' heeft geklikt.
 • Nadat u op voltooien heeft geklikt, krijgt u een inschrijvingsoverzicht te zien. Dit overzicht wordt ook verstuurd naar uw e-mailadres.
voor een teamgericht of vraaggestuurd initiatief:
 • Blader door het aanbod of gebruik de zoekfunctie om een initiatief te vinden waarvoor u wilt inschrijven.
 • Boven- en onderaan de modulefiche vindt u een knop 'Schrijf nu in'. Klik op deze knop om de inschrijving te starten.
 • U ziet nu bovenaan een stappenbalk. Deze bestaat uit 5 stappen.
 • De eerste stap betreft de contactpersoon die dient gekozen te worden voor elke teamgerichte of vraaggestuurde nascholing. Er kan slechts 1 contactpersoon gekozen worden. Kies een contactpersoon door in de lijst 'Selecteer' te klikken. Indien de persoon die u als contactpersoon wilt inschrijven nog niet in uw deelnemerslijst zit, kunt u deze toevoegen door op 'Nieuwe deelnemer toevoegen' te klikken. Als u de contactpersoon heeft geselecteerd, klikt u op 'Volgende stap'
 • In de volgende stap krijgt u een set vragen die dienen ingevuld te worden. Deze vragen gaan specifiek over de organisatie van de teamgerichte of vraaggestuurde nascholing. Vragen met een rode ster * zijn verplichte vragen. Nadat de vragen zijn ingevuld, klikt u onderaan op 'Volgende stap'.
 • In de volgende stap selecteert u de deelnemers die u wilt inschrijven voor dit initatief. Indien er personen zijn die u wilt inschrijven maar nog niet in uw deelnemerslijst zitten kunt u deze toevoegen door op 'Nieuwe deelnemer toevoegen' te klikken. Na het toevoegen van de nieuwe deelnemer(s) komt u terug in stap 3 terecht. Als alle deelnemers die u wenst in te schrijven in de lijst van de 'In te schrijven deelnemers' staan, klikt u onderaan de pagina op 'Volgende stap'
 • De voorlaatste stap bestaat uit het controleren van uw adres- en facturatiegegevens. Indien deze nog niet ingevuld zijn, zal u deze verplicht moeten aanvullen. Indien deze reeds ingevuld zijn, hoeft u ze enkel te controleren. Onderaan staat een knop 'Gegevens wijzigen' waarmee u uw gegevens kunt wijzigen. Als de gegevens correct en/of aangevuld zijn, klikt u onderaan op 'Volgende stap'
 • De laatste stap bestaat uit het overzicht. In deze stap dient u te controleren of alle gegevens correct zijn. Indien u nog een fout opmerkt, kunt u in de stappenbalk telkens klikken op de stap waar u iets wilt veranderen. Bijvoorbeeld: u bent een deelnemer vergeten selecteren om in te schrijven, dus u klikt bovenaan op Stap 2: Deelnemers en u kunt dan de deelnemers aanpassen. U kunt dan terug naar het overzicht gaan door op de laatste stap te klikken bovenaan. In het overzicht onderaan dient u enkel nog op Voltooien te klikken. Opgelet! Uw inschrijving is pas definitief wanneer u op de knop 'Voltooien' heeft geklikt.
 • Nadat u op voltooien heeft geklikt, krijgt u een inschrijvingsoverzicht te zien. Dit overzicht wordt ook gemaild naar uw e-mailadres.
Hoe kan ik uitschrijven?

Het uitschrijven van een deelnemer kan slechts onder bepaalde voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat de in- en uitschrijftermijn nog niet verstreken is. Deze termijn staat telkens in het Inschrijvingsoverzicht dat u op het einde van de inschrijving te zien krijgt en ook ontvangt per e-mail.

Wanneer aan voorgaande voorwaarde is voldaan kan men de deelnemer probleemloos uitschrijven. De procedure om uit te schrijven is exact dezelfde als om in te schrijven.

voor een individugericht initiatief:
 • U gaat naar het initiatief waarvoor u de uitschrijving wilt doen. Dit kunt u gemakkelijk doen door naar Kalenders te gaan en te kiezen voor Sorteer per Deelnemer.
 • Nadat u de deelnemer heeft geselecteerd en zijn kalender ziet, kunt u op de titel van de module klikken om naar de modulefiche te gaan.
 • U klikt op de knop Pas inschrijving aan en doorloop het stappenplan zoals u normaal doet bij een inschrijving.
 • U selecteert de lesplaats waarvoor de deelnemer is ingeschreven.
 • In stap 2 zal u nu de deelnemer in de Ingeschreven deelnemers lijst zien. U klikt op Schrijf uit en doorloopt de volgende stappen tot het overzicht.
 • De deelnemer is nu uitgeschreven.
voor een teamgericht of vraaggestuurd initiatief:

Voor een teamgericht of vraaggestuurd initiatief is de werking dezelfde als voor een individugericht initiatief.

 • U gaat naar het initiatief waarvoor u de uitschrijving wilt doen. Dit kunt u makkelijk doen door naar Kalenders te gaan en te kiezen voor Sorteer per Deelnemer.
 • Nadat u de deelnemer heeft geselecteerd en zijn kalender ziet, kunt u op de titel van de module klikken om naar de modulefiche te gaan.
 • U klikt op de knop Pas inschrijving aan en doorloop het stappenplan zoals u normaal doet bij een inschrijving.
 • In de eerste stap zal u nu de deelnemer in de Ingeschreven deelnemers lijst zien. U klikt op Schrijf uit en doorloopt de volgende stappen tot het overzicht.
 • De deelnemer is nu uitgeschreven.
Hoe kan ik iemand vervangen?

Wanneer iemand die ingeschreven is, niet kan komen naar een initiatief, of u iemand voor een andere reden wil vervangen is het wenselijk dat u dit vooraf op de website doet. Een deelnemer kan namelijk zijn attest van deelname niet bekomen indien hij/zij niet zelf is ingeschreven voor het initiatief. Een deelnemer kunt u altijd vervangen, zelfs na de sessies, maar het is wenselijk die vooraf te doen, zo bespaart u werk achteraf.

 • U gaat naar het initiatief waarvoor u de deelnemer wilt vervangen. Dit kunt u makkelijk doen door naar Kalenders te gaan en te kiezen voor Sorteer per Deelnemer.
 • Nadat u de deelnemer heeft geselecteerd en de kalender ziet, kunt u op de titel van de module klikken om naar de modulefiche te gaan.
 • U klikt op de knop Pas inschrijving aan en doorloop het stappenplan zoals u normaal doet bij een inschrijving.
 • Indien het een individugerichte nascholing bedtreft selecteert u eerst de lesplaats waarvoor de deelnemer is ingeschreven.
 • Nu krijgt u de lijst met Ingeschreven deelnemers en Niet ingeschreven deelnemers te zien. Voeg eerst de vervangende deelnemer toe aan de Ingeschreven deelnemers lijst. Daarna haalt u de te vervangen deelnemer uit de Ingeschreven deelnemers lijst en u klikt op Volgende.
 • Doorloop de rest van de stappen als in een normale inschrijving.
 • Uw deelnemer is nu vervangen.
Hoe werkt de kalender?
Wanneer u naar de kalender pagina gaat, krijgt u (wanneer u aangemeld bent als school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie) meteen een keuzelijstje te zien.
Sorteren op:
 • Deelnemer
  • Wanneer u kiest voor sorteren op deelnemer, krijgt u een lijstje te zien van alle deelnemers die momenteel inschrijvingen hebben.
  • U vinkt dan de deelnemer(s) aan waarvan u de kalender wilt bekijken. U kunt ook kiezen om ze allemaal aan of uit te vinken via de knoppen onderaan.
  • Daarna klikt u op 'Toon kalender'. De kalenders worden gegenereerd.
  • Per deelnemer krijgt u dan een kalender met de nascholingsdagen gemarkeerd in oranje en een lijst met alle inschrijvingen die deze deelnemer heeft.
  • In de kalender vindt u ook de volgende informatie:
   • Een overzicht van alle data van de initiatieven waarvoor de deelnemer is ingeschreven
   • De correcte adresgegevens waar de sessie doorgaat en de uren wanneer de sessie doorgaat
   • Een link naar de routebeschrijving met de auto of via het openbaar vervoer
   • De naam en het e-mailadres van de lesgever.
   • Een link naar de modulefiche waar u alle details over dit initiatief kunt nalezen
   • Of een deelnemer aanwezig was of niet. (na afloop van de sessie)
 • Module
  • Wanneer u kiest voor sorteren op module dan wordt er een lijst gegenereerd van alle inschrijvingen.
  • Er wordt slechts 1 kalender gegenereerd voor alle deelnemers. Op deze kalender staan de dagen van een nascholing in oranje aangeduid.
  • Daaronder vindt u de modules met de volgende informatie:
   • De correcte adresgegevens waar de sessie doorgaat en de data en uren wanneer de sessie doorgaat
   • Een link naar de routebeschrijving met de auto of via het openbaar vervoer
   • De naam en het e-mailadres van de lesgever.
   • Een link naar de modulefiche waar u alle details over dit initiatief kunt nalezen
   • Een lijst van deelnemers die ingeschreven zijn voor dit initiatief
   • Of een deelnemer aanwezig was of niet. (na afloop van de sessie)
Hoe werken de attesten?
Als school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie kunt u alle attesten van uw deelnemers bekijken en downloaden.
 • U krijgt een lijstje te zien van alle deelnemers die momenteel inschrijvingen hebben.
 • U vinkt dan de deelnemer(s) aan waarvan u de attesten wil bekijken of downloaden. U kunt ook kiezen om ze allemaal aan of uit te vinken via de knoppen onderaan.
 • Daarna klikt u op 'Toon attesten'.
 • U krijgt nu een lijst met de deelnemers. Per deelnemer zal u mogelijk een aantal onderverdelingen zien.
  • 'Attest Beschikbaar' betekent dat u het attest kunt bekijken en downloaden.
  • 'Wachten op attest' betekent dat u de evaluatie reeds heeft ingevuld maar dat de lesgever nog niet alle aanwezigheden heeft ingevuld. Dit duurt maximum 5 werkdagen.
  • 'Evaluatie beschikbaar' betekent dat de deelnemer aan dit initiatief de evaluatie nog moet invullen. Pas nadat de evaluatie is ingevuld, kan het attest gedownload worden. Een evaluatie invullen kan enkel indien aangemeld met de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.
  • 'Nog niet afgelopen' betekent dat dit initiatief nog niet is gestart of beëindigd.
  • 'Niet meer voor evaluatie beschikbaar' betekent dat de evaluatietermijn verlopen is. De deelnemer kan de evaluatie dan niet meer invullen.
 • Indien het initiatief waarvan u het attest wilt downloaden in de lijst 'Attest Beschikbaar' staat, klikt u op 'Attest downloaden'. U krijgt dan het attest te zien. Rechtsboven vindt u dan een downloadknop om de PDF te downloaden. De gedownloade versie kunt u dan eenvoudig afdrukken.
Hoe kan ik de antwoorden op vragen bij inschrijving aanpassen
voor een individugericht initiatief:

Wanneer een individugericht initiatief vragen heeft, kunt u deze wijzigen zolang de in- en uitschrijftermijn niet verlopen is.

Om de vragen op een inschrijving van 1 of meerdere deelnemers aan te passen gaat u als volgt te werk:

 • U gaat naar het initiatief waarvoor u de vragen wil aanpassen. Dit kunt u makkelijk doen door naar Kalenders te gaan en te kiezen voor Sorteer per Deelnemer.
 • Nadat u de deelnemer heeft geselecteerd die ingeschreven zijn voor dit initiatief en zijn kalender ziet, kunt u op de titel van de module klikken om naar de modulefiche te gaan.
 • Naast de knop 'Pas inschrijving aan' vindt u nu ook de knop 'Pas antwoorden aan'. Klik op deze knop.
 • U krijgt nu de antwoorden te zien van alle deelnemers die ingeschreven zijn voor een reeks of lesplaats waarvan de inschrijvingen nog niet zijn afgesloten.
 • Wanneer u klaar bent met de antwoorden aan te passen klikt u onderaan op 'Opslaan'
voor een teamgericht of vraaggestuurd initiatief:

Voor een teamgericht initiatief zijn er enkel vragen voor de gehele groep. Wanneer u inlogt als de contactpersoon, ingeschreven voor deze teamgerichte nascholing, kunt u in het rechter menu klikken op 'antwoorden wijzigen'. U krijgt dan een lijst te zien van de modules met vragen waarvoor deze deelnemer is ingeschreven.

Hoe pas ik mijn facturatiegegevens aan?

Wanneer u een inschrijving maakt, bestaat de voorlaatste stap steeds uit het controleren van uw facturatiegegevens. U kunt in deze stap onderaan op de knop 'Gegevens wijzigen ' klikken

Achteraf kunt u deze gegevens steeds aanpassen door na het aanmelden in het rechtermenu op het inschrijvingsoverzicht te klikken. Bij de betrokken nascholing, past u dan de facturatiegegevens aan.

Bent u zeker dat u

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.