Aanmelden
Laden…

Even geduld...

We presenteren je graag de inhoud van het driedaags congres 2018 voor directeurs basisonderwijs regio Limburg, de 30e editievan 7 tot 9 maart. Het 5e jaar op rij al staat de driedaagse in teken van de implementatie van ‘Zin in leren! Zin in leven!’  

Op een (school)eigen wijze ben je bezig met de implementatie van Zill op school. Jij tussen vele anderen! De eigenheid van iedere school, met zijn diversiteit aan leerkrachten, leerlingen en ouders, staat centraal. Autonomie en eigenaarschap zijn sleutelwoorden.

Ei-Ge-Wijs:

  • Als een ei: geloven in groeikracht van leerkrachten. Hun ontwikkelkracht is in de kiem aanwezig. Leerkrachten in hun kracht zetten om kinderen te omringen en te koesteren met de nodige aandacht en zorgzaamheid. Kunnen/durven/willen we de schaal breken en uit onze comfortzone komen? Kunnen/durven/willen we de mindshift maken?
  • Er wijs mee omgaan: tijd nemen om samen met het team te groeien, te broeden op het concept, de doelen, de onderwijsarrangementen … en geloven dat het goed komt.

Het congres wil jou inhoudelijk versterken door input te geven, strategieën aan te reiken en in te zetten op ervaringsleren. Hiervoor voorzien we drie sporen…

  • Enerzijds willen we dat je in de schoenen van de leerkracht gaat staan, concreet aan de slag gaat, zelf oefent in het maken van onderwijsarrangementen; kortom, dat je leert door ervaren.
  • Daarnaast zetten we in op de grondhouding van een goede Zill-leerkracht: het kijken naar leren en ontwikkelen van kinderen met focus op proces en groei, het coachen van kinderen, het omgaan met verschillen tussen kinderen, het geloof in de leerkracht van kinderen, het houden van kinderen.
  • Als derde spoor belichten we het proces van de school: het samen leren als team, het slim en warm organiseren van de school, mensen in beweging brengen, enthousiasme behouden en vergroten, … 

Op de directiedag van 26 januari introduceren we het thema van onze driedaagse met een lezing van Ellen Emonds. Ze neemt ons mee in het mensbeeld dat de overtuiging kent dat alle kinderen beschikken over een groot potentieel en dat zij in principe toegerust zijn voor hun eigen ontwikkeling. Dat zij baat hebben bij volwassenen die in dat potentieel geloven en weten hoe ze dat aan kunnen spreken.

Tijdens de driedaagse is er zowel op woensdag als donderdag een gezamenlijke sessie. Daarnaast zijn er vier keuzeblokken met een ruim aanbod rond de drie sporen. Omdat deze inhoud  ook aansluit bij de noden van beginnende directeurs, volgen de deelnemers van ProfS 1, 2 en 3 dit jaar hetzelfde traject als de ervaren directeurs.

Op vrijdag sluiten we af met Joep Evert. Hij heeft het in woord en klank over ‘Verandering brengt energie’.

Voor bijkomende informatie of vragen kan je terecht bij Hilde Boven of Ann Van Steertegem.

Wij kijken ernaar uit je in Vayamundo Oostende te ontmoeten!

Paul Nijs, niveaucoördinator basisonderwijs regio Limburg
Rik Snijkers, inspecteur-adviseur coördinator RKG

Het team van pedagogisch begeleiders basisonderwijs en inspecteurs - adviseurs RKG basisonderwijs