Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Werkwinkels donderdag 8 maart 2017:

15:00 – 16:30

 • Sessie 1: Wat elke leraar moet weten over hoe leerlingen lerenTim Surma leraar wiskunde in Berkenboom Humaniora, Sint-Niklaas, PhD-onderzoeker Open Universiteit, onderzoekt het voorkomen van cognitieve leerstrategieën in Vlaamse en Nederlandse lerarenopleidingen
  In de klas of buiten het klaslokaal leren we allemaal. Computerwetenschappers leren coderen in complexe talen, kinderen leren lezen en teksten begrijpen en tieners leren hoe ze met een auto moeten rijden. Leren is een universeel recht, maar dat betekent niet dat het gemakkelijk is of dat we daarbij spontaan de juiste leerstrategieën toepassen. De hoeveelheid kennis die we hebben over hoe het leren werkt is overvloedig - meer dan we ons realiseren. Al meer dan 100 jaar hebben cognitieve wetenschappers gedegen onderwijs- en leerstrategieën ontwikkeld en onderzocht die het leren drastisch kunnen verbeteren. 
  Deze leer- en instructiestrategieën zijn makkelijk te implementeren in verschillende vakken en voor verschillende leeftijden. Goed onderwijs is immers cruciaal voor succesvol leren. In zijn zoektocht om te ontdekken hoe het leren werkt, heeft Tim zich ondergedompeld in de cognitieve wetenschap en dat gekoppeld aan zijn ervaring als leraar en lerarenopleider.

 • Sessie 2: “Ik maak van een conflict een kans”Dominique Renders, Erkend bemiddelaar in familiale en sociale zaken en Ellen Loix, Senior Research & Marketing Consultant
  Verandering stuit dikwijls op weerstand en weerstand leidt vaak tot conflict. In tijden van reorganisatie neemt spanning toe, standpunten verharden, er ontstaat steeds meer debat en polemiek, mensen zoeken medestanders, vormen allianties en keren zich tegen de organisatie. Goed nieuws: dit is normaal, dit is zelfs onvermijdbaar! Nog beter nieuws: je kan conflicten ombuigen naar kansen!
  Tijdens deze workshop inspireer ik jou over hoe je het potentieel van conflicten kan benutten. Want wie in staat is om conflicten echt aan te pakken, maakt het verschil. In deze sessie bied ik concrete ‘tips & tricks’ uit de wondere wereld van de bemiddeling. Want bemiddeling is zoveel meer dan een managementtechniek, het is een basishouding, een visie, een filosofie die een antwoord kan bieden op heel wat uitdagingen waarmee onze veranderende wereld vandaag wordt geconfronteerd.

 • Sessie 3: Inspectie 2.0 – vragen aan een inspecteur 
  Op 1 maart 2018 gaat Inspectie 2.0 van start. Na een samenvattende presentatie van het nieuwe doorlichtingsconcept, gaat een vertegenwoordiging van de onderwijsinspectie in dialoog met de deelnemers, op basis van hun ervaringen en vragen.

 • Sessie 4: Inspectie 2.0 – een directeur proefdoorlichting aan het woord - WICO Sint-Maria Neerpelt 
  Enkele Limburgse scholen kregen de doorlichting nieuwe stijl op bezoek, een proefdoorlichting. In deze sessie geven directeurs uit onze provincie een inkijk in wat een doorlichting in de toekomst betekent. Welke werkwijze viel hen op? Welke tips en suggesties hebben zij? Welke ervaringen kunnen zij delen? De deelnemers aan deze sessie worden uitgenodigd om in gesprek te gaan met elkaar.

 • Sessie 5: Nieuwe privacywetgeving: gevolgen voor scholen – Gino De Meester Informatieveiligheidconsulent Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  Vanaf 25 mei 2018 zal de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming (ook wel AVG of GDPR genoemd) de huidige privacywet vervangen. Ook voor scholen zal deze wetgeving gevolgen hebben. Op anderhalf uur krijg je antwoord op volgende vragen:
  - Wat zijn de grootste veranderingen t.o.v. de huidige wetgeving?
  - Hoe ga je als school om met (gevoelige) persoonsgegevens, foto’s, facebook …?
  - Hoe moet je toestemming vragen?
  - Welke stappen moet je zetten om in orde te zijn met deze wetgeving?
  - Wat doet Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor jou?

 • Sessie 6: Patronen durven doorbreken - Dirk De Boe, GCV Creashock
  In deze werkwinkel denk je in groepen van 5 na over welke vaste patronen/gewoontes er in je school aanwezig zijn. Een aantal daarvan zijn goed en kan je behouden. Een aantal patronen kunnen je afremmen om te innoveren. We selecteren de 3 meest schadelijke patronen om te vernieuwen in je school. Daarop ga je in team via de provocatiemethode haalbare alternatieven bedenken. Tot slot kiezen we voor elk patroon het topidee en communiceren dat vervolgens aan elkaar. Verhouding instructie/actief bezig zijn: 20%/80%

17:00 – 18:30

 • Sessie 1: Inspectie 2.0 – vragen aan een inspecteur
  Op 1 maart 2018 gaat Inspectie 2.0 van start. Na een samenvattende presentatie van het nieuwe doorlichtingsconcept, gaat een vertegenwoordiging van de onderwijsinspectie in dialoog met de deelnemers, op basis van hun ervaringen en vragen.

 • Sessie 2: Inspectie 2.0 – een directeur proefdoorlichting aan het woord IKSO Hoeselt
  Enkele Limburgse scholen kregen de doorlichting nieuwe stijl op bezoek, een proefdoorlichting. In deze sessie geven directeurs uit onze provincie een inkijk in wat een doorlichting in de toekomst betekent. Welke werkwijze viel hen op? Welke tips en suggesties hebben zij? Welke ervaringen kunnen zij delen? De deelnemers aan deze sessie worden uitgenodigd om in gesprek te gaan met elkaar.

 • Sessie 3: Naar een nieuwe lerarenopleiding vanaf september 2019Jos Faes, Voormalig directeur CVO LIMLO 
  Met ingang van september 2019 zal het decreet lerarenopleiding van 2006 ingrijpend wijzigen. De sessie wil inzicht geven in:
  - ontstaansgeschiedenis en achtergronden van het nieuwe decreet
  - de toekomstige structuur van de lerarenopleidingen
  - uitdagingen voor de concrete uitrol van de nieuwe lerarenopleidingen

 • Sessie 4: Participatie als inspanningsverplichting: lust of last? - VCOV
  Onderzoek wijst uit dat ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie een positieve invloed heeft op het leren en het welbevinden van leerlingen op school.
  In deze sessie word je uitgenodigd om je visie op het belang van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie te optimaliseren.
  Welke vormen van ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie hebben daarbij de grootste impact? Hoe kan je met je schoolteam positieve relaties tussen de school en de ouders en tussen de ouders onderling bevorderen? Houd je voldoende rekening met de verschillende ouderprofielen?
  Het participatiehuis geeft een mooi beeld van alle mogelijkheden om ‘samen school te maken’. Formele en informele vormen van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie krijgen hierin een plaats.
  Welke plaats geef jij aan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in het beleidsvoerend vermogen van jouw school?

 • Sessie 5: Interactieve lezing: onderwijstransformatieDirk De Boe, GCV Creashock
  Hierbij leer je hoe je je school van binnenuit kunt transformeren en wat dat voor directies, leraren, ouders en leraren betekent. Het centrale thema hierbij is om de leerling in het middelpunt van zijn leerproces te plaatsen en niet langer het systeem of het rooster. We maken hierbij gebruik van het transformatierad. Een model dat je helpt om na te denken over hoe je toekomstige school er uit kan zien. De interactieve lezing is gekruid met praktische voorbeelden van scholen in Vlaanderen en Nederland die dit momenteel - vaak nog fragmentarisch - aan het doen zijn en die veelbelovende resultaten boeken. We gaan tijdens deze dynamische sessie regelmatig in overleg over stellingen en uitdagingen. Je gaat met flink wat inspiratie terug naar je school. Verhouding luisteren/actief bezig zijn: 70%/30%
 • Sessie 6: Netwerksessie
   • Personeelsaangelegenheden - Marc Keppens Directeur Dienst Personeel Katholiek Onderwijs Vlaanderen
    De kwaliteit van een school wordt sterk bepaald door de kwaliteit van haar personeelsleden. Onderwijsinstellingen dienen bij hun interne kwaliteitszorg dus ook aandacht te hebben voor de aanvangs- en verdere loopbaanbegeleiding van hun personeelsleden. Uiteraard zal niet alleen bij de aanwerving, maar gedurende de gehele loopbaan blijvende zorg noodzakelijk zijn om personeelsleden te begeleiden in hun groei en professionalisering. Hierbij zullen de functiebeschrijving, functionerings- en evaluatiegesprekken een belangrijk instrument zijn. In deze sessie (‘zitdag’) kunnen directies al hun vragen stellen over het opstellen van correcte functiebeschrijvingen en de decretale procedure van functioneringsgesprekken en evaluatie.
   • Privacywetgeving - Gino De Meester Informatieveiligheidconsulent Katholiek Onderwijs Vlaanderen
    Vanaf 25 mei 2018 zal de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming (ook wel AVG of GDPR genoemd) de huidige privacywet vervangen. Ook voor scholen zal deze wetgeving gevolgen hebben. Op anderhalf uur krijg je antwoord op volgende vragen:
    - Wat zijn de grootste veranderingen t.o.v. de huidige wetgeving?
    - Hoe ga je als school om met (gevoelige) persoonsgegevens, foto’s, facebook …?
    - Hoe moet je toestemming vragen?
    - Welke stappen moet je zetten om in orde te zijn met deze wetgeving?
    - Wat doet Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor jou?
   • Behoeftebevraging - Kathleen Toonen Regiodirecteur Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio Limburg
    Vorig schooljaar deed Katholiek Onderwijs Vlaanderen een grootschalige bevraging van haar doelgroepen. Tot welke bevindingen leidt dit ons? Wat kunnen wij hiermee voor je school doen? Over deze en andere vragen kan je in gesprek gaan met de regiodirecteur van Limburg.
   • CLIL - Bregje Beckers & Nadia De Rose Pedagogisch begeleiders Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio Limburg
    Jouw school streeft naar sterke taalleerders. Jouw lerarenteam wil de leerlingen maximaal voorbereiden op hogere studies in een andere onderwijstaal. Ouders verlangen dat je hun kind klaarstoomt voor een loopbaan in een meertalige context. Kortom, jouw school en haar partners hebben goesting in CLIL! Tijdens dit netwerkmoment gaan de begeleiders in op jouw vragen zoals:
    - aan welke voorwaarden uw school moet voldoen om te mogen starten met CLIL,
    - wat the do’s en don’ts zijn bij het invullen van het aanvraagdossier,
    - hoe je jouw leraren voorbereidt.
   • VDAB
    Wil je meer weten over de samenwerkingsovereenkomst afgesloten op Vlaams niveau of over het huidige VDAB-aanbod? Of ga je graag een gesprek aan over de regionale prioritering van de Vlaamse doelstellingen en het engagement van directie(s) om mee te werken én deel te nemen aan regionale stuurgroep?
   • Lerarenstage.be - Een Vlaanderenbreed stageregistratiesysteem
    Op 1 mei 2017 ging het platform Lerarenstage.be online. Lerarenstage.be is een gratis programma waarmee je stageaanvragen afkomstig van lerarenopleidingen kan behandelen en monitoren. Via dit online platform kan je jouw eigen afspraken omtrent het opnemen van stagiairs binnen de school behouden. Heb je interesse in dit Vlaanderenbrede en intelligente systeem waardoor jouw planlast omtrent het behandelen van stageaanvragen kan verminderen? Kom dan zeker eens langs.