Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Werkwinkels vrijdag 9 maart:

 • Sessie 1: Modernisering so, focus 1e graadCindy Lammens, Teamverantwoordelijke so, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  De modernisering so in de eerste graad secundair onderwijs start in september 2019. Op welke manier kan je als school het observerende en oriënterende karakter van de eerste graad versterken? Welke eigen keuzes kan je maken in de lesuren differentiatie en in de basisopties? Hoe zullen nieuwe leerplannen so scholen en leraren ondersteunen?
  De sessie geeft antwoord op bovenstaande vragen en reikt ook materiaal aan voor reflectie over (beleids)keuzes die het schoolteam kan maken. Je verneemt meer over de ontwikkeling van een kwaliteitsinstrument en een digitale leerplantoepassing die leerplanvernieuwing, de uitgangspunten voor de eerste graad en onze visie op vorming wil integereren in één instrument dat meteen ook de kwaliteitsontwikkeling in scholen ondersteunt.
  Vooraf kunnen de ingeschreven deelnemers hun vragen bezorgen, waarop we in de sessie zullen ingaan.

 • Sessie 2: Impulsen voor kwaliteitsontwikkeling vanuit het Referentiekader OnderwijskwaliteitMaarten Penninckx Stafmedewerker Kwaliteitsontwikkeling Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  Het Referentiekader Onderwijskwaliteit stelt dat kwaliteitsvolle scholen zichzelf voortdurend in vraag stellen in het licht van vooropgestelde doelen. Op die manier worden schoolbeleid en onderwijsleerprocessen permanent bijgestuurd. Die aandacht voor permanente bijsturing is ook nodig omdat de uitdagingen voor scholen voortdurend veranderen, zoals in het geval van de modernisering van het secundair onderwijs. In deze sessie vertrekken we van het Referentiekader OK. In dialoog met de deelnemers verkennen we strategieën om vanuit het OK concrete impulsen te geven aan de kwaliteitsontwikkeling tot op de klasvloer. Daarbij hebben we zowel aandacht voor interne kwaliteitsontwikkeling als voor externe kwaliteitscontrole, en voor de wisselwerking tussen beide.

 • Sessie 3: Samenwerking so - lerarenopleiding - Danny Robben directeur CVO LIMLO en Tanja Ceux Opleidingshoofd lerarenopleiding UCLL
  In deze werksessie gaan we in op de meerwaarde van het ‘samen opleiden’ bij de vormgeving en invulling van stages voor studenten van de specifieke lerarenopleiding. We schetsen de evolutie van een basisengagement naar een partnerengagement en tonen enkele good practices die het ‘samen opleiden’ illustreren. We staan stil bij de randvoorwaarden die moeten vervuld zijn aan de zijde van de student, de begeleider van de lerarenopleiding en de mentor van de stageschool.
  ‘Samen opleiden’ vormt eveneens binnen de geïntegreerde lerarenopleiding een uitgangspunt om het kwaliteitsvol opleiden van (aspirant)-leraren te borgen. Vanuit de synergie tussen de opleiding, de student en het werkveld brengen wij inspirerende praktijkvoorbeelden waarbij naast stage eveneens praktijkonderzoek en dienstverlening een plaats krijgen. We denken na over naar nieuwe kansen tot samenwerking zodat ‘samen opleiden’ verder kan uitgroeien tot krachtig ‘samen onderwijs ontwikkelen.

 • Sessie 4: Onderwijs in de 21e eeuw: een differentiatiemodel vertrekkende vanuit de leerling - Peter Verheyden directeur Middenschool Prins van Oranje, Diest
  Het is duidelijk dat het 20e eeuwse onderwijs niet meer de antwoorden biedt voor onze leerlingen en onze scholen. Het moet anders, maar hoe? Een leerlinggerichte aanpak vereist een ver doorgedreven vorm van differentiatie en dat vraagt heel wat van onze leerkrachten. Als we hierop antwoorden willen vinden, zullen we onze hele organisatie door een andere bril moeten bekijken: starten met een duidelijke visie en inzetten op gedeeld leiderschap zijn de basiselementen voor een veranderingstraject dat onze scholen futureproof moet maken. We laten de leerkracht niet aan zijn/haar lot over maar zetten in mensgericht werken en installeren een cultuur van open communicatie en samenwerking. We passen alle systemen en structuren aan de noden van de leerlingen en leerkrachtenteams aan zodat iedereen elke dag vol goesting aan de slag gaat om te bouwen aan de toekomst.

 • Sessie 5: Duaal leren: iets voor jouw school?Eddy Van Autreve Pedagogisch begeleider Katholiek Onderwijs Vlaanderen Coördinatie onderwijs-arbeidsmarkt, duaal leren en leren & werken
  Na een korte schets van de regelgeving over duaal leren, vertellen een coördinator, een trajectbegeleider en een leerling over hun ervaringen over het proefproject ‘duaal leren’. Welke ervaringen hebben zij? Welke moeilijkheden en sterktes komen ze tegen? Bekommernissen, sterktes en vragen nemen we mee als feedback binnen het proefproject.

 • Sessie 6: Zin in leren! Zin in leven! Het leerplanconcept toegelichtBart Masquillier Pedagogisch Begeleider - ZILL-coach Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio Limburg
  De komst van het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leren! laat niemand onverschillig. In functie van een krachtige implementatie is een eerste enthousiasmerende kennismaking uit eerste hand onontbeerlijk. De deelnemers maken kennis met het concept, het ordeningskader, het leerplanformaat en het gebruik ervan in de praktijk.
  Aan bod komen:
  - Waartoe leren: Zin in leren! Zin in het leven!
  - Krachtlijnen van het leerplanconcep
  - Inhoudelijke toelichting bij persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling
  - Ontwikkelvelden en hun ontwikkelthema’s
  - Generieke doelen en hun leerlijnen
  - Focussen binnen Zill: variëren en combineren