Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Secundair - LSZ8-3S (inschrijven niet meer mogelijk: zie Secundair - LSZ8 ↑)

Doelstellingen:
  • taalgericht vakonderwijs implementeren in alle vakken 
  • samen ideeën uitwerken rond taalgericht vakonderwijs 
  • informatie, lesmateriaal en expertise uitwisselen
Doelgroep:

Taalbeleidsteam en leraren (alle vakken)
Bij voorkeur neemt per school 1 lid van het taalbeleidsteam en 1 leraar AV/TV/PV deel. Omdat taalgericht vakonderwijs in alle vakken bruikbaar is, is het ook aan te raden om een niet-taalleraar in te schrijven samen met iemand van het taalbeleidsteam.

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding
Inhoud:

Begrijpen je leerlingen niet alle woorden uit je cursus?
Hebben je leerlingen geen aandacht meer voor een correct taalgebruik?
Wil je taalgerichte acties uitwerken die door alle leraren toegepast worden?

Sluit je dan aan bij het netwerk taalbeleid en taalgericht vakonderwijs. Je wisselt er bruikbaar materiaal uit zoals kijkwijzers, reflectiekaders, voorbeelden van taalacties en taalbeleidsplannen. Verder leer je (coachings)strategieën om een actie ingang te laten vinden bij het lerarenteam. Deze sluiten naadloos aan bij hoe de nieuwe doorlichting zal kijken naar taalbeleid. Daarnaast maak je kennis met de pijlers van taalgericht vakonderwijs en hoe je deze toepast in je lessen.

Strategie en methode:

In dit netwerk krijg je de kans om te leren van andere taalcoördinatoren en leraren. Je wisselt ervaringen uit over hoe je de leerlingen en leraren op weg helpt om bewuster met taal om te gaan. Het netwerk biedt je ook de gelegenheid om materiaal te delen of te ontwikkelen. Je kunt er bovendien terecht met al je talige vragen en bezorgdheden. Samen met de deelnemers en de taalbegeleider ga je op zoek naar pasklare antwoorden voor jouw school.

Op basis van je vragen, zal de begeleider je de nodige inzichten rond taalbeleid en taalgericht vakonderwijs meegeven. Met handige kijkwijzers neem je je eigen cursus of les onder de loep. Dankzij de wetenschappelijke inzichten die je meekrijgt, kan je team op een doordachte en planmatige manier nieuwe acties opzetten.

Je leest het al: binnen dit netwerk geldt er geen eenrichtingsverkeer, maar bevind je je op een rondpunt met een sterke input aan praktijkgerichte ervaring en een op maat gemaakte output voor jouw school.

Bijkomende info:

Wegens succes wordt dit netwerk verdergezet. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Kwalificatie:

Taal.jpg

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 7 oktober 2017 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0 Euro
Lesgever: Beckers Bregje
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.