Aanmelden
Laden…

Even geduld...

3/11/01-IND Gelovige inspiratie en inzet in het onderwijs

Doelstellingen:

Algemeen: kansen benutten om te reflecteren over de eigen inzet in het onderwijs als een gelovig engagement.

Concreter

 • oefenen in stil worden
 • oefenen van een luisterende houding
 • oefenen in bedachtzaam spreken vanuit de eigen binnenkant
 • het ritme van de abdijgemeenschap beleven in bidden en vieren
 • nadenken over de eigen inzet in het onderwijs en verkennen van de plaats van het geloof daarin motivatie vinden in inspirerende ontmoetingen met een gedreven bezinningsbegeleider, met collega’s in het onderwijs, met de abdijgemeenschap, met de abdij zelf, met jezelf en je werk, met God die je in alle ontmoetingen draagt
Doelgroep:

Alle onderwijsbetrokkenen van alle onderwijssectoren

Aanbieder: Dienst nascholing en internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. VSKO (Dienst opvoedingsproject en pastoraal) en Bezinningscentrum Abdij van Averbode
Inhoud:

De begeleider werkt het vaste grondthema ‘Gelovige inspiratie en inzet in het onderwijs’ inhoudelijk uit vanuit de eigen spiritualiteit of specialiteit, concretiseert het, plaatst het in de onderwijscontext en brengt het in gesprek.

In drie conferenties met een stevige inhoud maak je kennis met de inzichten en de beleving van de begeleider. In het verlengde van die aangeboden inhoud is er stille en vrije tijd (voor persoonlijke reflectie), tijd voor ontmoeting (onderlinge uitwisseling, gesprek met de begeleider, ontmoeting met de abdijgemeenschap) en tijd voor gebed.

Wat er gebeurt, is niet onmiddellijk toepassingsgericht maar wel wezenlijk voor je werk in het katholiek onderwijs.

 • Vrijdagavond 18 en zaterdag 19 november 2011
  Begeleider: Ilse Cornu
 • Vrijdagavond 20 en zaterdag 21 januari 2012
  Begeleider: Jürgen Mettepenningen
 • Vrijdagavond 10 en zaterdag 11 februari 2012
  Begeleider: Bert Roebben
 • Vrijdagavond 9 en zaterdag 10 maart 2012
  Begeleider: Benoît Standaert
Strategie en methode:

Een verblijf van 24 uren in de bezinnende atmosfeer van een abdij is de basiscomponent voor een diepgaande reflectie. Zo is er voor de deelnemers voldoende tijd en een geschikte omgeving om wat afstand te kunnen nemen van de dagelijkse beslommeringen op school, om samen met onderwijscollega’s te peilen naar wat leeft onder de oppervlakte van het dagelijks bezig zijn op school, om te zoeken naar de kiemkracht in het eigen werk, om te spreken over het engagement, de vreugde, het worstelen, het zoekend geloven daarin.

De tweedaagse start vrijdagavond om 19 uur met een kennismaking, een eerste conferentie, meditatie en gebed en informeel gesprek met de begeleider en de andere deelnemers. De tweede dag (zaterdag) omvat: in de voormiddag en in de namiddag een conferentie, telkens gevolgd door persoonlijke verwerking in stilte; nabespreking in groep en plenum met de begeleider; meeleven met de abdijgemeenschap in morgen-, middag- en avondgebed (einde om 19 uur)

Bijkomende info:

Deelnemingsprijs:

€ 45 voor een midweekend (omvat overnachting, ontbijt, middagmaal en avondmaal) 

Wie alleen aan het zaterdagprogramma kan deelnemen of wie een tweede overnachting wenst, dient vooraf contact te nemen met het bezinnigscentrum. Alleen zaterdagprogramma: € 30 (eerste conferentie om 09.15 uur; middag- en avondmaal inbegrepen)

Inschrijving:

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. De inschrijving gebeurt door inzending van het inschrijvingsformulier aan het bezinningscentrum en storting van het bedrag op de rekening 452-9001903-26 van het bezinningscentrum met de mededeling: bezinning onderwijs + datum van het midweekend + de naam van de deelnemer(s).

Het inschrijvingsformulier vind je vanaf het begin van het schooljaar:

 • in de elektronische folder op de website ond.vsko.be/pastoraal in de rubriek ‘Bezinning voor onderwijsmensen’,
 • in de programmabrochure, die elke bestemmeling van het tijdschrift Forum krijgt toegezonden als bijlage bij het nummer van september

Wie de programmabrochure graag thuis toegezonden krijgt, meldt zich bij: VSKO, Dienst opvoedingsproject & pastoraal, Guimardstraat 1, 1040 Brussel – tel. 02 507 07 74 – fax 02 507 07 76 – pastoraal@vsko.be
De informatie verschijnt ook in de elektronische nieuwsbrief van het VSKO voor opvoedingsproject en pastoraal en op het web ond.vsko.be/pastoraal in de rubriek Bezinning voor onderwijsmensen.

Kwalificatie:

Residentiële tweedaagse ‘midweekend’: van vrijdagavond 19 u. tot zaterdagavond 19 u.

Bijdrage: 45,00 Euro
Lesgever: Mettepenningen Jürgen
Cornu Ilse
Standaert Benoît
Roebben Bert
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.