Aanmelden
Laden…

Even geduld...

3/12/01-IND Gelovige inspiratie en inzet in het onderwijs

Doelstellingen:

Algemeen: kansen benutten om te reflecteren over de eigen inzet in het onderwijs als een gelovig engagement.

Concreter

  • oefenen in stil worden
  • oefenen van een luisterende houding
  • oefenen in bedachtzaam spreken vanuit de eigen binnenkant
  • het ritme van de abdijgemeenschap beleven in bidden en vieren
  • nadenken over de eigen inzet in het onderwijs en verkennen van de plaats van het geloof daarin motivatie vinden in inspirerende ontmoetingen met een gedreven bezinningsbegeleider, met collega’s in het onderwijs, met de abdijgemeenschap, met de abdij zelf, met jezelf en je werk, met God die je in alle ontmoetingen draagt 
Doelgroep:

Alle onderwijsbetrokkenen van alle onderwijssectoren

Aanbieder: VSKO (Dienst opvoedingsproject en pastoraal) en Bezinningscentrum Abdij van Averbode i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI)
Inhoud:

De begeleider werkt het vaste grondthema ‘Gelovige inspiratie en inzet in het onderwijs’ inhoudelijk uit vanuit de eigen spiritualiteit of specialiteit, concretiseert het, plaatst het in de onderwijscontext en brengt het in gesprek.

In drie conferenties met een stevige inhoud maak je kennis met de inzichten en de beleving van de begeleider. In het verlengde van die aangeboden inhoud is er stille en vrije tijd (voor persoonlijke reflectie), tijd voor ontmoeting (onderlinge uitwisseling, gesprek met de begeleider, ontmoeting met de abdijgemeenschap) en tijd voor gebed.

Wat er gebeurt, is niet onmiddellijk toepassingsgericht maar wel wezenlijk voor je werk in het katholiek onderwijs.

Data

Begeleiders

Thema's

23-24 november 2012

Jos Wouters

Rust in onrust

25-26 januari 2013

Peter Malfliet

Opvoeden in geloof

22-23 februari 2013

Kris Gerlaude

Hoe kwetsbaar, jij en ik

15-16 maart 2013

Rik Torfs

De Bron zint om tegen de stroom in te gaan

 

Strategie en methode:

Een verblijf van 24 uren in de bezinnende atmosfeer van een abdij is de basiscomponent voor een diepgaande reflectie. Zo is er voor de deelnemers voldoende tijd en een geschikte omgeving om wat afstand te kunnen nemen van de dagelijkse beslommeringen op school, om samen met onderwijscollega’s te peilen naar wat leeft onder de oppervlakte van het dagelijks bezig zijn op school, om te zoeken naar de kiemkracht in het eigen werk, om te spreken over het engagement, de vreugde, het worstelen, het zoekend geloven daarin.

De tweedaagse start vrijdagavond om 19:00 met een kennismaking, een eerste conferentie, meditatie en gebed en informeel gesprek met de begeleider en de andere deelnemers. De tweede dag (zaterdag) omvat: in de voormiddag en in de namiddag een conferentie, telkens gevolgd door persoonlijke verwerking in stilte; nabespreking in groep en plenum met de begeleider; meeleven met de abdijgemeenschap in morgen-, middag- en avondgebed (einde om 19 uur)

Bijkomende info:

Deelnemingsprijs: € 50,00 voor een midweekend (omvat overnachting, ontbijt, middagmaal en avondmaal)

Er is bij aankomst op vrijdagavond geen avondmaal voorzien. Wie toch graag een avondmaal wil, kan dit aanvragen. De kostprijs bedraagt € 5 en men wordt indat geval verzocht om tegen 18:00 in de abdijkerk te zijn voor het avondgebed. De maaltijd sluit aan bij het avondgebed.

De deelnemers brengen zelf lakens/handdoeken mee. Lakens kunnen eventueel worden gehuurd aan € 5,00.  

Wie alleen aan het zaterdagprogramma kan deelnemen, dient dit duidelijk te vermelden bij de inschrijving. De prijs bedraagt dan € 35 (eerste conferentie om 09:15; middag- en avondmaal inbegrepen).

Wie een tweede overnachting wenst, dient vooraf contact te nemen met het bezinningscentrum.

Inschrijving

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Inschrijven doe je door – uiterlijk 10 dagen voor de aanvang van het weekend – het inschrijvingsformulier ingevuld terug te sturen of de gegevens te mailen naar Bezinningscentrum, Abdijstraat 1, 3271 Averbode – bezinningscentrum@abdij-averbode.be.

Na aanvaarding van je inschrijving ontvang je een bevestigingsbrief waarin de betalingsmodaliteiten vermeld staan. Alleen maar geld storten op de rekening van het bezinningscentrum geldt niet als inschrijving.

Het inschrijvingsformulier vind je vanaf het begin van het schooljaar:

- in de elektronische folder op de website ond.vsko.be/pastoraal in de rubriek ‘Bezinning voor onderwijsmensen’,

- in de programmabrochure, die elke bestemmeling van het tijdschrift Forum krijgt toegezonden als bijlage bij het nummer van september.

Wie de programmabrochure graag thuis toegezonden krijgt, meldt zich bij: VSKO, Dienst opvoedingsproject & pastoraal, Guimardstraat 1, 1040 Brussel – tel. 02 507 07 74 – fax 02 507 07 76 – pastoraal@vsko.be
De informatie verschijnt ook in de elektronische nieuwsbrief van het VSKO voor opvoedingsproject en pastoraal en op het web ond.vsko.be/pastoraal in de rubriek Bezinning voor onderwijsmensen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.
Kwalificatie:

Residentiële tweedaagse ‘midweekend’: van vrijdagavond 19 u. tot zaterdagavond 19 u.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: Torfs Rik
Wouters Jos
Gelaude Kris
Malfliet Peter
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.