Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/12/06-M02-Team De christelijke identiteit en pastoraal op school

Doelstellingen:
  • Het bestuur kan na reflectie zelf zijn doelstellingen bepalen binnen het gekozen thema.
  • De bestuurders verdiepen hun kennis en inzichten met betrekking tot het thema.
  • Bestuurders wisselen hun verwachtingen en ervaringen in verband met het thema met elkaar uit.
  • Bestuurders leren informatiebronnen kennen om zich verder te vormen.
Doelgroep:

Besturen van scholen, scholengemeenschappen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst voor Inrichtende Machten (VIMKO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO.
Inhoud:

Een van de beleidsdomeinen van een bestuur betreft de verantwoordelijkheid voor de christelijke identiteit en de pastoraal op school. Werken aan de eigen identiteit veronderstelt in onze tijd een dubbele dialoog: de dialoog met de christelijke identiteit van de school en de dialoog met de aanwezige verscheidenheid aan levensbeschouwingen. In het licht daarvan heeft het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs zijn visieontwikkeling ten aanzien van de pastoraal op school geactualiseerd.

In deze nascholing herbronnen de bestuurders hun visie op de christelijke identiteit van de school en op de pastoraal op school. Zij onderzoeken ook hoe het bestuur zijn verantwoordelijkheid op dat vlak optimaal kan opnemen en hoe het bestuur de katholieke school kan oriënteren en ondersteunen  Na een intakegesprek werkt de nascholer een programma uit op maat van bestuur.

Strategie en methode:

De vormingsmedewerker leidt het thema in aan de hand van een PowerPoint-voorstelling. Er is daarbij ook ruimte voor vragen en bedenkingen. Door middel van diverse werkvormen worden bestuurders aangezet om hun verwachtingen en ervaringen met elkaar te bespreken en op die manier van elkaar te leren. De syllabi en de elektronische gids voor besturen (E-gids) zijn instrumenten om na de vorming in het eigen bestuur aan de slag te gaan.

Bijkomende info:

Download de brochure met het vormingsaanbod voor besturen.

“Meer informatie of aanmelden via jos.everts@vsko.be“.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een geactualiseerde herneming van de vorming die in 2011-2012 op vraag werd georganiseerd.

Voorwaarde:

U betaalt geen inschrijvingsgeld, maar wie inschrijft, wordt ook daadwerkelijk verwacht.


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1: (8 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.