Aanmelden
Laden…

Even geduld...

0/12/07-M03-Team Beter besturen: Zelfevaluatie over de basishoudingen die aan de grondslag liggen van de werking van het bestuur

Doelstellingen:

In een begeleid proces van zelfevaluatie reflecteert, bespreekt en bepaalt een bestuur de actiepunten in verband met de basishoudingen die aan de grondslag liggen van de werking van een bestuur. De bedoeling is via dit proces te komen tot BETER BESTUREN en tot het verhogen van het beleidsvoerend vermogen van het bestuur.

Doelgroep:

Besturen van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Dienst voor Inrichtende Machten (VIMKO) i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO.
Inhoud:

 Bestuurders uit één bestuur nemen via een zelfevaluatie-instrument hun basishoudingen onder de loep.

Strategie en methode:

Het bestuur krijgt de gelegenheid om de betekenis van tien basishoudingen voor hun werking te verduidelijken of om bijvoorbeeld een ethische code voor (nieuwe) bestuurders op te stellen. De bedoeling is te komen tot een beter gezamenlijk begrip van de basishoudingen die van een bestuur verwacht worden en om eventueel van daaruit een meer coherente ethische handelswijze af te spreken. Het bestuur krijgt verschillende werkmethodes aangereikt om de basishoudingen te onderzoeken gaande van: “Wat verstaan we samen onder deze basishoudingen?” tot “Hoe kunnen we in ons bestuur werken aan deze basishoudingen die de grondslag vormen van onze handelswijze?

Bijkomende info:

Download de brochure met het vormingsaanbod voor besturen.

“Meer informatie of aanmelden via lieve.vancamp@vsko.be”.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een herneming van de vorming die in 2011-2012 op vraag werd georganiseerd.

Voorwaarde:

U betaalt geen inschrijvingsgeld, maar wie inschrijft, wordt ook daadwerkelijk verwacht.


Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.