Aanmelden
Laden…

Even geduld...

84120-M01-Ind Inleiding in de personeelsreglementering

Doelstellingen:

De deelnemers verwerven kennis over de personeelsreglementering. Ze verwerven inzicht in de voornaamste begrippen uit het Decreet Rechtspositie: het arbeidscontract, de verschillende personeelscategorieën, de tijdelijke aanstelling van bepaalde en doorlopende duur, de functiebeschrijving en de evaluatie, de vaste benoeming …

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, eventueel vergezeld van hun directeur

Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI) / Dienst voor Inrichtende Machten/VIMKO / VVKBaO / VVKSO
Inhoud:

De basis van de personeelsregelgeving wordt concreet geïllustreerd en verduidelijkt. De voor een bestuurder belangrijkste begrippen worden toegelicht, zo bij voorbeeld de arbeidsovereenkomst, de verschillende soorten aanstellingen en de verloven.

Strategie en methode:

De vorming start met een inleiding door de nascholer, waarin de personeelsreglementering (vanuit het decreet rechtspositie) wordt verduidelijkt en geïllustreerd. Er is ruimte voor vraag en antwoord. 

De syllabus bij de vorming en de informatie in de E-gids voor besturen zijn instrumenten ter ondersteuning wanneer besturen achteraf in het eigen bestuur aan de slag willen gaan.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit is een geactualiseerde herneming van de vorming die in 2010-2011 werd aangeboden.

Voorwaarde:

U betaalt geen inschrijvingsgeld, maar wie inschrijft, wordt ook daadwerkelijk verwacht.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Van de Steene Bernadette
Ruymbeke Hugo
De Geyter Lode
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Brugge (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • woensdag 12 december 2012 van 19:00 tot 22:00
Diocesaan Onderwijsbureau (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • donderdag 13 december 2012 van 19:00 tot 22:00
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Bisdom Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • maandag 3 december 2012 van 19:00 tot 22:00
Don Bosco Onderwijscentrum vzw (Inschrijven afgesloten)
Don Boscolaan 15
3050 Oud-Heverlee (Kaart)
 • Reeks 5: (Voorbij)
  • donderdag 6 december 2012 van 19:00 tot 22:00
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 10 december 2012 van 19:00 tot 22:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.