Aanmelden
Laden…

Even geduld...

4/13/01-mod. 3-TEAM Teamgebonden nascholing over wereldoriëntatie, socio-emotionele ontwikkeling, of leren leren

Doelstellingen:

De deelnemers:

  • krijgen een ruime visie op de thematiek van het gekozen leergebied of methodiek
  • verwerven een goede kennis van de ontwikkelingsdoelen die hieraan verbonden zijn
  • krijgen inzicht hoe met de ontwikkelingsdoelen kan worden gewerkt binnen het proces van handelingsplanning
  • kunnen hun schooleigen opvoedings- en onderwijsaanbod aan deze ontwikkelingsgerichte basis toetsen
Doelgroep:

BuBaO: types 1, 2, 3 en 8

Aanbieder: Vlaams Verbond van het katholiek buitengewoon onderwijs (VVKBuO) in samenwerking met de dienst nascholing en internationalisering (DNI) van het VSKO.
Inhoud:

Teamgebonden nascholing. De nascholer komt naar uw school en tekent, binnen de vooropgestelde keuzemogelijkheden op basis van een intakegesprek, een nascholing op maat van uw school uit.

U kunt kiezen uit:

  • het leergebied ‘leren leren’
  • het leergebied ‘socio-emotionele ontwikkeling’
  • het leergebied ‘W.O.’
Strategie en methode:

Intake en afstemming met een kernteam – directie en eventueel pedagogisch begeleider (1 sessie) ; vormingen input (2 sessies – te verdelen over studiedagen en / of personeelsvergaderingen)en één nazorgsessie met een kernteam te verdelen over het schooljaar samen voor vier sessies.

Bijkomende info:

Nascholer: mieke.hagenaars@vsko.be. Voor inhoudelijke vragen kan u bij haar terecht via e-mail.

Projectleider: Annemie Jennes – annemie.jennes@vsko.be

Deze nascholing is een herneming van de tweedaagse, aangeboden tijdens het schooljaar 2011-2012.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

Deelnameattest, te bekomen na het online invullen van de evaluatie van DNI

Voorwaarde:

Deze module is Teamgericht. U kunt dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.


Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 50 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 500,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.