Aanmelden
Laden…

Even geduld...

1/13/03-Ind Basisopleiding Beginnende Directies Katholiek VO

Doelstellingen:
 • Directieleden een hogere competentie bijbrengen bij hun dagelijks functioneren in hun CVO:
  • De coachingscompetenties bij de omgang met hun personeel;
  • Een inzicht in de plaats van het volwassenenonderwijs in de onderwijsstructuur en de bijhorende wetgeving;
  • Het ontwikkelen van een missie en een visie;
  • Kennis van het personeelsstatuut;
  • Inzicht verwerven in het concept van competentieontwikkelend onderwijs.
 • Uitbouwen van een netwerk van directieleden.
Doelgroep:

Reeds fungerende, recent beginnende directieleden VO (directeurs en adjunct-directeurs)

Aanbieder: Vlaamse Dienst Katholiek Volwassenenonderwijs i.s.m. Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud:

Sessie 1 – Coaching en Management (2 dagen - residentieel - maandag 30 september en dinsdag 1 oktober 2013 - ZOLDER)

Deze sessie tracht de deelnemende directieleden meer inzicht te geven en technieken bij te brengen in hun dagelijks leidinggevende taak. Met behulp van rollenspelen worden levensechte situaties voorgesteld en wordt nagegaan op welke wijze tot een constructieve oplossing kan worden gekomen. Thema's zoals: stijlen van leidinggeven, gesprekstechnieken,… komen aan bod.

Leiding: Marleen Borzée

Sessie 2 - Structuur en organisatie van het VO en de specifieke wetgeving (maandag 9 december 2013 - BRUSSEL)

Via deze sessie worden directieleden door het kluwen van regelgeving geloodst. In deze praktische sessie staat het opzoeken in databanken (Edulex) centraal.

Leiding: Hilde Penneman (directeur CVO van de LBC-NVK)

Sessie 3 - Rechtspositie in het volwassenenonderwijs  (vrijdag 31 januari 2014 - BRUSSEL) 

In deze sessie staat het personeel centraal: statuten, aanstelling en benoeming, TADD en reaffectatie, …

Leiding: Dave Bonte (medewerker Departement Onderwijs)

Sessie 4 – Missie en visie (halve dag - vrijdag 21 maart 2014 - BRUSSEL)

In deze sessie wordt aangeleerd op welke wijze de missie en de visie van een centrum kan worden bepaald en omschreven: hoe gaat men hierbij strategisch te werk, wat wordt van een goede tekst rond missie en visie verwacht.

Leiding: Tim Van Aken (PB VDKVO)

Sessie 5 – Teamontwikkeling (halve dag - vrijdag 21 maart 2014 - BRUSSEL)

Momenteel leven we in een vlug veranderende complex e maatschappij, een maatschappij die voortdurend veranderd door individuele of groepsfactoren (communicatie, economie, politiek). Directies hebben een hoge planlast. Ze hebben niet alleen te maken met de interne werking, problematieken en beleidsvoering van hun centrum maar ook met regelgevingen en veranderingen die op hen afkomen.

Werkdruk , werklast en een overvolle agenda resulteert in het onvoldoende kunnen realiseren van oplossingen voor problematische gebeurtenissen die men als secundair kan bestempelen in het beleidsvoerend vermogen.

Door een gedragen excellent team te ontwikkelen dat zich buigt over deze secundaire beleidsvoering hoeft de directie zich niet meer bezig te houden met de vraag rond het “hoe” maar enkel nog met het “wat” .

Problematieken van alle aard worden doorgeschoven naar een sturend team in een projectvorm waardoor de directie meer tijd vrij heeft om zich te focussen op de primaire beleidsvoering.

Leiding: Geert Verstrynge

Sessie 6 – Een kijk op competentieontwikkelend leren (1 dag - donderdag 22 mei 2014 - BRUSSEL)

Omdat er vaak een directe link is tussen de opleidingen in het VO en de arbeidsmarkt komt het competentiegericht leren van langsom meer in het daglicht te staan. Vragen zoals: wat is competentiegericht leren en in welke zin wijzigt deze visie het klassieke onderwijsgebeuren krijgen in deze korte kennismakingssessie een antwoord.

Leiding: Ludo Heylen

Strategie en methode:

Intake: Een pedagogisch begeleider zal bij elke deelnemer individueel een intake doen: hierin wordt van de deelnemer een fiche opgemaakt, zodat het profiel van de individuele cursist duidelijk wordt voor de lesgevers. Daarenboven worden de doelstellingen en de strategieën van de opleiding belicht. Tenslotte worden voorbereidende opdrachten doorgegeven.

Werkwijze in de modules: interactieve werkvormen, netwerkvorming, uitwisseling van methodes en ervaringen binnen de leergroep.

Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link. Dit initiatief wordt georganiseerd voor directies van katholieke CVO's.

Sessies: 10 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 16 september 2013 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 325,00 Euro
Lesgever: Penneman Hilde
Heylen Ludo
Borzée Marleen
Bonte Dave
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 30 september 2013
   Hotel Soetewey Kluisstraat 48 3500 Heusden-Zolder (kaart)
   van 10:00 tot 16:30
  • dinsdag 1 oktober 2013
   Hotel Soetewey Kluisstraat 48 3500 Heusden-Zolder (kaart)
   van 09:00 tot 16:30
  • maandag 9 december 2013
   Interdiocesaan Centrum Handelsstraat 72 1040 Brussel (kaart)
   van 10:00 tot 16:30
  • vrijdag 21 maart 2014
   Interdiocesaan Centrum Handelsstraat 72 1040 Brussel (kaart)
   van 10:00 tot 16:30
  • donderdag 22 mei 2014
   Interdiocesaan Centrum Handelsstraat 72 1040 Brussel (kaart)
   van 10:00 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.