Aanmelden
Laden…

Even geduld...

6/14/03-IND Basiscursus “motiverende leerbegeleiding”.

Doelstellingen:

De basisvorming “motiverende leerbegeleiding” is een must voor elke beheerder en internaatsopvoeder want leerbegeleiding vormt één van de belangrijkste taken in de internaatswerking. De deelnemers krijgen inzicht in wat “leren” is in “leren leren”, in naschoolse leerbegeleiding en begeleid zelfstandig leren. Daarnaast willen we toepassingen ontwikkelen voor het eigen werkveld en ervaringen uitwisselen aan de hand van goede praktijkvoorbeelden.

Doelgroep:

Beheerders en opvoeders van de vrije internaten

Aanbieder: Dienst Internaten van het VSKO in samenwerking met de Dienst Nascholing en Internationalisering (DNI) van het VSKO
Inhoud:

Een weloverwogen organisatie en invulling van de leerbegeleiding op internaat is heel belangrijk om kinderen en jongeren verder te helpen op de “leertrap”. De lesgever geeft een theoretisch kader over een aantal aspecten van “leren”. Hoe werkt “leren”? Hoe kunnen motivatie en rendement verhoogd worden? Wat is het verband tussen leren en intelligentie? Hoe communiceren we met jongeren tijdens de leerbegeleiding en wat kunnen we hen bieden? Er wordt uitvoerig ingegaan op de toepassingen voor leerbegeleiders waarbij volgende items aan bod komen:

 • Probleemoplossend werken
 • Plannen en organiseren
 • Opnemen van informatie
 • Memoriseren
 • Structureren en schematiseren
 • Betekenisvolle inhouden geven
 • Zelfevaluatie

Deze thema’s worden verdeeld over twee dagen.

Strategie en methode:

Deze basisvorming wordt gespreid over twee dagen die bestaan uit interactieve voordrachten, individuele praktische oefeningen en toepassingen in kleinere groepjes. U schrijft in voor het geheel van de twee dagen.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het VSKO.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtstreeks via deze link.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Minimum twee jaar ervaring in een internaat.


Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 19 december 2014 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 110,00 Euro
Lesgever: Van Cauwelaert Justine
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Interdiocesaan Centrum (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 12 januari 2015 van 09:30 tot 15:30
  • maandag 26 januari 2015 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.