Aanmelden
Laden…

Even geduld...

CONGRES VOLWASSENENONDERWIJS: 'HET TEAM CENTRAAL'

Het jaarlijks congres gaat door op 18, 19 en 20 november 2015 in Blankenberge. Zoals steeds werken we met een 2-daagse verdiepende workshop en een plenaire 3e dag. 

De inschrijvingskost van de verdiepende workshops is 265 euro voor vsko leden (niet leden ontvangen een aangepast prijsvoorstel ba contact met roeland.vankerckhove@vsko.be).

Voor de keynote op dag 3 betaalt u 60 euro ( excl voorovernachting).

Klik op 'Schrijf nu in' in het menu links. De keuze voor de workshop kan u maken in stap 3 van de inschrijvingsprocedure. Je kan inschrijven voor de 2daagse en/of de plenaire 3de dag. Deze keuze geef je ook aan tijdens de inschrijvingsprocedure.

 U kan voor een van de volgende workshops:

Doen wat werkt: iedereen bevlogen! (Joan De Winne & Hilde Clément)

Ook binnen het onderwijs wil men bevlogen medewerkers. Toch tonen diverse onderzoeken aan dat de medewerkersbetrokkenheid verontrustend laag is en het aantal burn-outs verontrustend hoog. 

Eén van de belangrijkste oorzaken blijkt falend leiderschap te zijn. Er zit dus duidelijk ruis op de lijn tussen de directies en hun medewerkers. Een andere aanpak dringt zich op. 

Over die ‘andere aanpak’ gaat dit seminar. 

De trainers/facilitatoren reiken je onder het motto ‘Doen wat Werkt’ de kapstokken aan om de theorieën over goed en efficiënt leiding geven, die onderhand door iedereen gekend zijn, dagdagelijks in de praktijk om te zetten. 

Wat ze met jou over leiderschap delen verwierven zij niet alleen in hun jarenlange loopbaan als leidinggevende, als trainers/facilitatoren of vanuit hun kennis van het onderwijslandschap. Uit zowat alle belangrijke boeken en onderzoeken over leiderschap haalden zij ook de essentie naar boven en vertaalden deze naar de praktijk van alle dag 


Oplossingsgericht werken als hefboom voor teamontwikkeling (Hannelore Volckaert)

Als leidinggevende is het jouw taak om mensen mee te nemen in een welbepaalde richting. Zo geformuleerd is het zeer eenvoudig, in werkelijkheid word het veelal ervaren als het moeilijkste deel van een leidinggevende opdracht. 

Het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en partnerschappen, het verdedigen en uitvoeren van beleidskeuzes, het begeleiding van vernieuwing, steeds draait het erom om collega’s en teamleden gemotiveerd te krijgen. 

We weten allemaal dat veranderingen gepaard gaan met veel vragen, ondzekerheiden, ondeuidelijkheden, met verondersctellingen, met weerstand, … 

Weten we ook wat werkt om mensen mee te krijgen in een veranderingsproces? 

Deze workshop biedt u: 

• Een theoretisch kader asl kapstok en houvast om costructief en nuttig aan de slag te gaan met medewerkers, collega’s, cursisten, … 

• Simpele handvaten om met meer succes en zelfvertrouwen een veranderingsproces te begeleiden 

• Een zicht op wat u wel en niet onder controle hebt en hoe hiermee om te gaan 

• De kans om met eigen vragen uit uw specifieke context aan de slag te gaan 

• Veel interactie met collega’s en kansen om elkaar t e inspireren 

• De mogelijkheid om een zicht te krijgen op zeer concrete stappen om binnen je eigen context aan de slag te gaan na deze workshop 

 


Professionalisering vanuit praktijkonderzoek (Dorothy Duchatelet & Peter Laros - Departement Pedagogiek & Opleidingscentrum speciale onderwijszorg - Fontys Hogeschool)

Tijdens deze workshop krijgen de deelnemers inzichten over de manier waarop Fontys Hogeschool praktijkgericht onderzoek inzet bij de professionalisering van leraren.

Binnen hun onderwijs is het onderzoek van Fontys gericht op de vernieuwing en verbetering van de beroepspraktijk waartoe wordt opgeleid. De interactie van opleiding en onderzoek zorgt voor docenten die vooraan staan bij de ontwikkeling van het vak. Doordat zij zijn opgeleid in praktijkgericht onderzoek, beschikken de afgestudeerden over vaardigheden om kennis te verwerven, nieuwe kennis te ontwikkelen en kennis te verspreiden in hun beroepsuitoefening. 

Concreet handelt deze workshop over de manier waarop bovenstaande principes worden vertaald in de professionaliseringstrajecten van de eigen medewerkers. Op een oplossingsgerichte manier worden handvaten aangeboden om het professionaliseringstraject binnen het eigen centrum vorm te geven. Naast oplossingsgericht denken, wordt ingezoomd op diverse strategieën die vanuit de veranderkunde van belang zijn zoals: het betrokkenheidsmodel van Van den Berg en Vanden Berghe; enkelslag, dubbelslag en drieslag leren door Swieringa en Wierdsma en het gedachtengoed van Tijs Homan rondom veranderingsprocessen.

De doelstelling van deze tweedaagse is komen tot een plan voor het professionaliseren van de eigen medewerkers. Verbetering van de eigen onderwijspraktijken en het delen van deze verbeterslagen met het team staat centraal. Je zet dus de eerste stappen naar zelfprofessionalisering van je medewerkers en koerst daarmee op de vormgeving van een professionele leergemeenschap. 

Stress bij teams: de leider doet er toe! (Marc Borms, Intentif)

Tijdens deze workshop ligt de focus op de rol die de leidinggevende kan opnemen in de organisatie wanneer het stressniveau van de medewerkers op een kritisch niveau komt. 

Je krijgt inzichten om stress bij medewerkers te herkennen en handvaten om hier als leidinggevende mee om te gaan. Een boeiende workshop over welbevinden, gezond leven, werken en leidinggeven.

Onderhandelingstechnieken (Geert Dewulf)

Hoeft deze workshop nog een beschrijving? Voor een laatste keer nodigen we Geert uit om uw onderhandelingstechnieken te verbeteren.

De collega's die de workshop hebben gevolgd blijven unaniem positief over de meerwaarde, aanpak en outcome van deze workshop. Om ook die collega's die de workshop nog niet konden volgen tegemoet te komen wordt deze workshop nog een laatste maal georganiseerd. 

Zoals steeds 16 beschikbare plaatsen!


Ervaringsgericht professionaliseren (Lejo vzw)

Op zoek naar een wervende/frisse insteek om een ‘organisatiecultuur’ te creëren waarbij je medewerkers sterker worden? Zoek je een inspirerende tool om de verhoudingen in je team bloot te leggen en het zo (nog) beter te laten functioneren? Dan zal deze workshop je ongetwijfeld aan het denken zetten en enkele stevige ‘tools’ aanreiken. 

Tijdens deze sessie willen we jullie inspireren met onze visie op ervaringsleren en kennis laten maken met enkele methodieken en theoretische kaders. We gaan samen op zoek naar hoe je medewerkers kunt prikkelen tot ‘behold the turtle, he makes progress only when he sticks his neck out’ met voldoende aandacht voor ‘gras groeit niet door eraan te trekken’. 

We gaan samen op zoek naar welke rol je hierbij kunt spelen als leidinggevende. We dompelen jullie onder in (outdoor)activiteiten, waar we nadien op terugkijken via de ‘methodiek active reviewing’. We zijn er immers van overtuigd dat deze methodiek het verschil maakt om te ‘leren uit ervaringen’. Hierbij voorzien we voldoende ruimte om in te spelen op ‘cases’ uit het werkveld en na te denken over de ‘transfer’ naar jullie dagdagelijkse context. 

Laat je verleiden door deze mix van actie en reflectie en leer samen met ons uit deze stevige ervaring… 

Vzw LEJO heeft een uitgebreide expertise in het ervaringsgericht werken met jongeren die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden. Ook de coaching van de verschillende teams beroepskrachten verloopt op een uitgesproken ervaringsgerichte manier. Voor deze sessie voorziet LEJO twee ervaren procesbegeleiders. 

Praktisch: tijdens deze dag wisselen we de ‘deugddoende warmte’ af met de ‘inspirerende zeelucht’. Voorzie dus voldoende warme (regen)kledij voor activiteiten op het strand. 

 

DAG 3 (20 November): Iedereen baas! (Saskia Van Uffelen)

Mensen zijn moe: de economie zit niet mee, we moeten langer werken en met alsmaar minder middelen. Diegenen die ambitieus zijn onder ons verwachten nog promotie naar boven toe terwijl dat in vlakke organisaties minder voorkomt. En de jongeren zijn slim, snel en sluw en bovendien de enigen die echt geboren zijn in een digitale wereld. Genoeg redenen om een burn out te krijgen en toch... Saskia Van Uffelen legt uit hoe IEDEREEN BAAS! kan zijn van zichzelf en hoe stress, komende uit de diversiteit van generaties, kan omgezet worden in een positief en krachtig gebeuren.

Saskia Van Uffelen was CEO van Bull, en staat momenteel aan het hoofd van Ericsson Benelux. In 2011 werd ze uitgeroepen tot ‘ICT woman of the year’. In al haar functies heeft ze altijd succesvol kunnen werken door een speciale aandacht voor het meest belangrijke aspect van een organisatie: de mens.

 

Niet gevonden wat u zocht of nog bijkomende vragen? Slechts 1 adres: roeland.vankerckhove@vsko.be .