Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Kansarmoede - Elisabeth De Schauwer

Inhoud

We willen tijdens deze workshop actief aan de slag gaan met de deelnemers. We starten vanuit een algemene inleiding rond kansarmoede in Vlaanderen en gaan aan de slag met hoe mensen die leven in kansarmoede hun situatie ervaren en hiermee omgaan. Een insiderperspectief helpt ons om meer inzicht te krijgen in de elementen die spelen bij de jongeren die wij op internaat ontmoeten. Dit gebeurt aan de hand van een inleiding door Elisabeth De Schauwer, Ugent, Vakgroep Orthopedagogiek.

Methodiek

In groepjes van +/- 8 personen gaan we aan de slag met de brainstormingsmethodiek INNOWIZ. Deze is ontwikkeld binnen Howest, Kortrijk. INNOWIZ wil enerzijds de creativiteit van mensen aan spreken door hen samen te brengen en te zoeken naar hoe we met problemen/uitdagingen die zich stellen aan de slag kunnen gaan. In dit geval zal dit draaien rond hoe we kunnen omgaan met jongeren die opgroeien in kansarmoede binnen een internaatscontext. Wat vraagt dit van medewerkers? Wat gebeurt er op dit moment allemaal al? Waar willen we verder/meer werk van maken?... We willen hier op een innovatieve manier mee aan de slag, maar wel met behulp van een duidelijke structuur die het creatief proces kan losmaken en sturen. Innowiz bestaat uit vier fasen die in de loop van de sessie zullen worden doorlopen: 1/ probleemdefiniëring 2/ maximaal ideeën genereren 3/ selectie van de ideeën 4/ communicatie van de ideeën.

Doelstellingen

Het doorlopen van een  cyclisch proces met de deelnemers dat hen  op het einde in staat stelt om te leren van elkaar en met  concrete acties naar buiten te stappen die dan in de dagelijkse praktijk kunnen uitgeprobeerd worden.