Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Omgaan met leerstoornissen op internaat - Hilde Mercelis

Inhoud

De laatste jaren wordt meer en meer aangetoond dat meerdere specifieke leerstoornissen (zoals dyslexie, dyscalculie, visueel-ruimtelijke leerstoornis) of ontwikkelingsstoornissen (AD(H)D, autisme, developmental coordination disorder, specific language impairment, …) bij eenzelfde kind of jongere kunnen voorkomen.

Voor de aanpak en begeleiding van deze, in elk geval normaal begaafde kinderen, is het heel belangrijk om rekening te houden met het geheel van alle kenmerken en zowel de problemen als de protectieve factoren te kennen.

Een goede diagnostiek is uiterst belangrijk.

We illustreren met voorbeelden.

Doelstellingen

Zicht krijgen op het samen voorkomen van leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Methodiek

Lezing geïllustreerd met PowerPointpresentatie. Er mogen concrete vragen van de deelnemers op voorhand worden doorgegeven via mail!