Aanmelden
Laden…

Even geduld...

De regionale studiedagen gaan concreter in op het thema “Diversiteit: het verschil maakt de som”. Zij hebben, naast de pedagogische inhoud, als doel de uitwisseling tussen de opvoeders te versterken.

Op deze regionale studiedagen willen we uitzoeken, hoe we rond diversiteit kunnen werken in het internaat, en dit vanuit diverse invalshoeken. Vooraf kiezen de deelnemers een voorkeurthema:

  • Omgaan met genderverschillen,
  • Omgaan met leerstoornissen op internaat,
  • Omgaan met ASS op internaat,
  • Kansarmoede,
  • Meervoudige intelligentie in een internaatcontext,
  • Breed evalueren.

Omdat dit schooljaar twee regionale studiedagen van twee bisdoms samenvallen, wordt niet overal hetzelfde programma aangeboden. We willen dan ook graag melden dat er zeker bisdomoverschrijdend mag ingeschreven worden (ook wanneer de datum moeilijk zou vallen) waardoor iedereen voor de werkwinkel van zijn keuze kan inschrijven.

Er is gelegenheid om uit te wisselen over de inhoud met de deelnemers en de lesgever.