Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Meervoudige intelligentie in een internaatcontext - Koen Mattheeuws

Inhoud

Het begrip meervoudige intelligentie verwijst naar het feit dat er niet één of een paar vormen van intelligentie zijn.  Volgens Gardner zijn er 9 verschillende intelligenties.  De vraag is dus niet hoe slim je bent.  Meer veeleer hoe ben je slim?

Wat gebeurt er als we met de M.I.-bril kijken naar het internaat?

  • Dan komen we alvast tegemoet aan ons streven om diversiteit in de ware zin van het woord te omarmen.
  • Dan dwingen we onszelf (nog) meer om de jongeren vanuit gelijkwaardigheid te benaderen.
  • Dat er in de dagelijkse internaatwerking tal van kansen liggen om de diverse intelligenties te spotten, uit te dagen en te stimuleren.

Doelstellingen

Tijdens deze sessie gebruiken we de M.I.-bril op om:

  • Internen beter te ondersteunen tijdens het studeren
  • In welke mate de werking van ons internaat kansen biedt aan de verschillende intelligenties
  • Ons internaat als gebouw en omgeving letterlijk en figuurlijk ruimte biedt aan de 8 intelligenties.

Misschien ontdek je onderweg in welke manier jij als opvoeder meervoudig intelligent bent?

Methodiek

Interactieve voordracht met mogelijkheid tot vraagstelling