Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Omgaan met genderverschillen - Monique De Visscher en Chris Wyns

Inhoud

Jongens zijn gemakkelijker dan meisjes. Meisjes hebben meer verantwoordelijkheidszin dan jongens. Meisjes zijn ordelijk, jongens slordig, . … We worden overladen met ideeën en verwachtingen over wat het betekent om een jongen of een meisje te zijn. Genderstereotypen spelen nog vaker dan je zou denken een grote rol - ook op internaat. Is gender bepalend voor de manier waarom we met de kinderen en jongeren omgaan? Zijn we ons bewust van de impact van genderstereotypen en gendermechanismen op het leven op internaat. Tijdens deze workshop staan we stil bij wat gender nu eigenlijk betekent en  hoe we de genderklik kunnen maken.

Doelstellingen:

Sensibiliseren rond gender.

Inzicht in gender, genderstereotypering en genderopvattingen. Een genderbewustzijn creëren als opstap voor een genderresponsief klimaat op het internaat.

Methodiek:

Eerst wordt ingegaan op wat gender is en welke impact gender heeft op onze leefwereld. Het tweede gedeelte is meer praktisch en spitst zich specifiek toe op de internaatsituatie.

We werken interactief met casussen die ons op voorhand via mail zijn bezorgd door de deelnemers.