Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8315L-ind 40ste Colloquium Buso: de diversiteit en complexiteit van het Buso in tijden van onderwijsvernieuwingen

Doelstellingen:

  • Inzichten verwerven in het centrale thema en hieraan gekoppelde keuzewerkgroepen
  • Collegiale uitwisseling
  • Netwerking

Doelgroep:

  • Directies Buso die aangesloten zijn bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • Niveaucoördinatoren buitengewoon onderwijs, pedagogisch begeleiders buitengewoon onderwijs en begeleiders competentieontwikkeling
  • coördinatoren Banaba’s buitengewoon onderwijs - zorg
  • per regio 5 directies gewoon basisonderwijs
  • Team BuO, Dienst Curriculum & Vorming
  • Medewerkers van Diensten A, B, C, D en E
  • Genodigden

Personen die niet tot de hierboven genoemde doelgroep behoren, kunnen niet deelnemen aan het colloquium. Men schrijft in voor het volledige colloquium.