Aanmelden
Laden…

Even geduld...

W1       Hoe breed kan de schoolpoort geopend worden en hoe kunnen scholen hun aansprakelijkheid beheersen?
Kristof Veekmans en Ludo Baens, Departement Onderwijs & Vorming

Nu werkplekleren meer en meer een belangrijke plaats in het onderwijs krijgt, worden er nieuwe vragen op de scholen afgevuurd. Hoe ver reikt haar aansprakelijkheid wanneer ze diverse vormen van buitenschoolse praktijk (stage, praktijkles op verplaatsing, time-out, enz.) organiseert? In welke mate mag ze producten (bv. voeding, schrijnwerkerij, e.d.) en commerciële diensten (bv. tuin- of auto-onderhoud, bouwwerken, …) aanbieden aan derden? Met welke onderwijs- en niet-onderwijsgebonden regelgeving (welzijnsregelgeving, economisch recht, …) moet ze dan rekening houden? Hoe zit het met aansprakelijkheid? Tijdens deze thematische, interactieve infosessie, wordt aan de hand van theorie en casussen op maat van het buitengewoon onderwijs het juridische kader geschetst waarin een BuSO-school terechtkomt en hoe zij haar aansprakelijkheid kan beperken.

Extra info: deze sessie duurt 3 uur – max. 25 deelnemers

W2       Curriculumdossiers en gevolgen voor SO en BuSO
Emile Claeys, Dienst Curriculum & Vorming – team SO, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Na een stilstand van bijna 10 jaar sinds de goedkeuring van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur nemen de onderwijsverstrekkers zelf initiatief om studierichtingen in het secundair onderwijs inhoudelijk vorm te geven in curriculumdossiers. In deze werkgroep schetsen we de contouren van dit initiatief en we bespreken de gevolgen ervan voor de inhoud van onderwijs in het algemeen en het buitengewoon secundair onderwijs in het bijzonder.

Extra info: 2 x dezelfde sessie van 1,5 uur voor verschillende deelnemersgroepen - max. 20 deelnemers

W6 Diversiteit en gelijke onderwijskansen in het BuO. Een netwerkenbeleid voor sociale functies voeren met niet-onderwijspartners
Peter Bracaval, pedagogisch begeleider diversiteit (BuO), Dienst Lerenden, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Elke school, en zeker een BuSO-school, heeft voor zijn werking baat bij een goede samenwerking met schoolexterne organisaties. Meer nog, netwerken met niet-onderwijspartners zijn cruciaal in de strijd tegen kinderarmoede en ongelijke onderwijskansen. Een school of organisatie, hoe goed bedoeld ook, kan nooit alleen die strijd aangaan. Maar een netwerk opbouwen doe je niet zomaar, tenzij je alles aan het toeval wil overlaten. We zoemen dan ook in op visie, beeldvorming, en doelen voor een netwerkbeleid. We bespreken een kader om breed te kijken naar de domeinen en functies om niet-onderwijspartners te betrekken bij onze school. We bespreken welke instrumenten en modellen we hierbij voor ogen kunnen houden om een doelgericht en kwalitatief  netwerkbeleid te kunnen opbouwen om het  responsief vermogen van onze  school te versterken.

Extra info: alleen van 16 – 17.30 uur - max. 20 deelnemers

W5       Co & Co samen voor de klas: een meerwaarde? Zes modellen van co-teaching in het pre-waarborgproject en eerste bevindingen
Annemie Jennes, Dienst Lerenden, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

In het pilootproject ‘samen sterker op de klasvloer’ met middelen van de pre-waarborgregeling trekken we resoluut de kaart van ‘co-teaching’. Co-teaching gebruiken we hier in de context van inclusief onderwijs waarbij een leerkracht gewoon basisonderwijs en een personeelslid uit het buitengewoon basisonderwijs samen een co-team vormen. Hoe krijgt co-teaching in dit project vorm? We bespreken zes modellen van co-teaching, eerste bevindingen en het perspectief van co-teachers én leerlingen.

Extra info: alleen van 16 – 17.30 uur - max. 25 deelnemers