Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Titel.GIF

Vanaf 9.00 uur Ontvangst in de universiteitshallen

10.00 - 16.00 uur

Interactieve sessies in verschillende aula's met een apart programma

vanaf 16.30 uur Feestelijke receptie in de universiteitshallen

banner.GIF

BEN JE BESTUURDER OF LEIDINGGEVENDE van een katholieke (hoge)school, centrum, internaat of universiteit?

Door de grote opkomst werken we in 2 aula's. Het programma is identiek, maar gespiegeld voor- en namiddag. Je krijgt later een bericht in welke aula jouw zitje te vinden is.

 Pieter De Somer
(bestuurders en leidinggevenden)
09.00 uur Onthaal in Museumzaal
10.00 uur Bezinning
10.10 uur Welkom door Mgr. Bonny
10.25 uur Zin in dialoog?
12.10 uur Toespraak Lieven Boeve
12.30 uur Middagpauze
14.00 uur Welkom door Rector Torfs
14.15 uur Zie je door de bomen het BOS?
15.55 uur Slotwoord door Chris Smits
16.10 uur Samenvattende boodschap
Aansluitend receptie in Jubileumzaal en Museumzaal tot 18.00 uur   
 Grote aula – Maria Theresia College
(bestuurders en leidinggevenden)
09.00 uur Onthaal in Museumzaal
10.00 uur Bezinning
10.10 uur Welkom door Rector Torfs
10.25 uur Zie je door de bomen het BOS?
12.05 uur Slotwoord door Chris Smits
12.20 uur Middagpauze
14.00 uur Welkom door Mgr. Bonny
14.15 uur Zin in dialoog?
16.00 uur Toespraak Lieven Boeve
16.20 uur Samenvattende boodschap
Aansluitend receptie in Jubileumzaal en Museumzaal tot 18.00 uur         

Sessie 1: Zie je door de bomen het BOS?

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt besturen bij het proces naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting. De krachten bundelen op bestuurlijk niveau vergroot het beleidsvoerend vermogen van besturen en helpt hen om leerlingen, studenten, cursisten en internen kwaliteitsvol onderwijs, een degelijke vorming en opvoeding te bieden in een steeds complexere samenleving.

Een plaats zoeken in een groter bestuurlijk geheel is niet altijd gemakkelijk. We helpen je dan ook graag op weg. In deze sessie komen de vier belangrijkste vragen bij bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting aan bod: 

  • Wat is bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting? Waarom trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen die kaart?
  • Hoe gaan we in onze regio samen met andere schoolbesturen op weg naar een groter bestuurlijk geheel?
  • Hoe benutten we de kansen en gaan we om met bedreigingen binnen een schaalvergroot schoolbestuur?
  • Hoever staat het proces naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting?

Het wordt beslist een interactieve sessie, doorspekt met getuigenissen van bestuurders én directeurs. Hopelijk zie je daarna door de bomen het BOS!

Sessie 2: Zin in dialoog? 

We zijn ervan overtuigd dat onze katholieke identiteit fundamenteel bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs. En dat willen we ook tonen! We doen dat in het besef dat elke katholieke dialoogschool uniek is; dat een katholieke dialoogschool nooit 'af' is; dat die dialoog ons allemaal iets bijbrengt, zonder dat ze aan onze eigenheid afbreuk doet. Zo onderwijzen en vormen wij in onze katholieke dialoogschool kinderen, jongeren en volwassenen in een positief klimaat. Het evangelie is daarbij een rusteloze drijfveer die ons dwingt onze eigen identiteit voortdurend te actualiseren. Dat komt uiteindelijk onze leerlingen, studenten, internen en cursisten ten goede. 

Deze vragen worden in de sessie beantwoord:

  • Hoe verrijkt een brede en open dialoog de diversiteit?
  • Hoe kunnen we het onderwijs, de vorming en opvoeding van leerlingen, studenten, cursisten en internen versterken vanuit ons christelijk mens- en wereldbeeld?
  • Wie zijn we? Wie willen we in de toekomst worden?
  • Hoe kan de christelijke inspiratie vandaag concreet gestalte krijgen voor en met leerlingen, studenten, cursisten, internen en personeelsleden? 

In deze sessie willen we handen en voeten geven aan de katholieke dialoogschool via praktijkvoorbeelden, getuigenissen, handvatten en ondersteuningsmogelijkheden. Dat alles ter inspiratie, voor eigen gebruik en reflectie in de school zelf.  

 locaties.JPG

 
BEN JE PEDAGOGISCH BEGELEIDER?

De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bestaat 25 jaar en dat vieren we samen op 2 juni 2016! 's Ochtends verdiepen we ons in twee thema’s: de katholieke dialoogschool en bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting. Met concrete praktijkvoorbeelden illustreren we daarbij de rol van de begeleiding. 's Middags duiken we terug in de tijd en kijken we hoe de pedagogische begeleiding gedurende 25 jaar evolueerde. We maken een stand van zaken op rond de implementatie van het begeleidingsplan 2015-2018. We lichten toe aan welke prioriteiten we volgend jaar willen werken. We eindigen met een vooruitblik: hoe zien begeleiders hun rol in de toekomst? Van welke school dromen we? Je gaat naar huis met een hoofd vol herinneringen, feiten, ideeën en dromen! We hopen je talrijk te ontmoeten. 

 Max Weber
(pedagogisch begeleiders + medewerkers)
09.00 uur Onthaal in Museumzaal
10.00 uur Bezinning
10.10 uur Welkom door Chris Smits
10.25 uur Zie je door de bomen het BOS?
10.55 uur Zin in dialoog?
12.30 uur Middagpauze
14.00 uur Toespraak Lieven Boeve
14.25 uur Begeleidingsplan yes TOGETHER we can!
15.10 uur Muzikaal intermezzo
15.25 uur Van welke begeleiding dromen we?
15.55 uur Slotwoord door Machteld Verhelst
16.15 uur Samenvattende boodschap
Aansluitend receptie in Jubileumzaal en Museumzaal tot 18.00 uur    

Volledig programma

 Pieter De Somer
(bestuurders en leidinggevenden)
09.00 uur Onthaal in Museumzaal
10.00 uur Bezinning
10.10 uur Welkom door Mgr. Bonny
10.25 uur Zin in dialoog?
12.10 uur Toespraak Lieven Boeve
12.30 uur Middagpauze
14.00 uur Welkom door Rector Torfs
14.15 uur Zie je door de bomen het BOS?
15.55 uur Slotwoord door Chris Smits
16.10 uur Samenvattende boodschap
Aansluitend receptie in Jubileumzaal en Museumzaal tot 18.00 uur   
 Grote aula – Maria Theresia College
(bestuurders en leidinggevenden)
09.00 uur Onthaal in Museumzaal
10.00 uur Bezinning
10.10 uur Welkom door Rector Torfs
10.25 uur Zie je door de bomen het BOS?
12.05 uur Slotwoord door Chris Smits
12.20 uur Middagpauze
14.00 uur Welkom door Mgr. Bonny
14.15 uur Zin in dialoog?
16.00 uur Toespraak Lieven Boeve
16.20 uur Samenvattende boodschap
Aansluitend receptie in Jubileumzaal en Museumzaal tot 18.00 uur
Max Weber
(pedagogisch begeleiders + medewerkers)
09.00 uur Onthaal in Museumzaal
10.00 uur Bezinning
10.10 uur Welkom door Chris Smits
10.25 uur Zie je door de bomen het BOS?
10.55 uur Zin in dialoog?
12.30 uur Middagpauze
14.00 uur Toespraak Lieven Boeve
14.25 uur Begeleidingsplan yes TOGETHER we can!
15.10 uur Muzikaal intermezzo
15.25 uur Van welke begeleiding dromen we?
15.55 uur Slotwoord door Machteld Verhelst
16.15 uur Samenvattende boodschap
Aansluitend receptie in Jubileumzaal en Museum-zaal tot 18.00 uur