Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Besturen

 • Masterclass voor bestuurders
  Leiderschap in een post-christelijke en multireligieuze schoolcontext (29 oktober 2015)
  Spreker
  De heer Johan Verschueren s.j., Pater Provinciaal van de Vlaamse en Nederlandse Jezuïeten, voormalig (algemeen) directeur van het Xaveriuscollege in Borgerhout (lager en secundair onderwijs).
  Omschrijving
  Hoe leiding geven in een school waarvan de leerlingenpopulatie op vijf jaar tijd sterk divers wordt: etnisch-cultureel, religieus en talig? Terwijl het leerkrachtenteam post-christelijk is en quasi 100% autochtoon? Wat doe je als je team zich in deze context vooral door angst laat leiden? Hoe bouw je in deze context een positieve emancipatorische schoolvisie op? Welke rol krijgt levensbeschouwing als een schoolteam met een zwakke (post-)christelijke identiteit onderwijs moet verstrekken o.m. aan leerlingen met een sterke moslimidentiteit?

 • Voorjaarsseminarie – maart 2016
  Naar concretisering van de katholieke dialoogschool

  Hoe kan een bestuur concreet bijdragen in het oriënteren en ondersteunen van zijn instelling(en) op de weg naar de katholieke dialoogschool? Elk bisdom organiseert daarover een sessie in het Voorjaarsseminarie in maart 2016. We reiken concrete en praktische tools aan om in de bestuurswerking het concept katholieke dialoogschool ter sprake te brengen en vorm te geven.

 • Vorming op maat
  In het eigen bestuur werken aan de katholieke dialoogschool

  In deze nascholing herbronnen de bestuurders hun visie op de christelijke identiteit van de school en op de pastoraal op school. Zij onderzoeken hoe het bestuur zijn verantwoordelijkheid in verband met de katholieke dialoogschool optimaal kan opnemen en hoe het bestuur de katholieke school kan oriënteren en ondersteunen.