Aanmelden
Laden…

Even geduld...

In dialoog vanuit de bijbelse inspiratie

Dit project wil de visie op de katholieke dialoogschool stapsgewijs integreren en implementeren door een verdiepende vorming voor de deelnemers te beogen, namelijk de verkenning van de eigen en de Bijbelse inspiratie. Het is de bedoeling om tijdens deze nascholing de bestaande identiteit, congruent met de christelijke levensbeschouwing en inspiratie, te vormen tot een dialogale identiteit. Deze wordt vertaald naar de plaatselijke context en sluit aan bij het eigen werk en de persoonlijke identiteit, de beroepsidentiteit en de schoolidentiteit.

De katholieke dialoogschool wordt door de nascholing opgevat als een dynamisch samenwerkingsverband van alle actoren. Dit project wil de deelnemers aanzetten op zoek te gaan naar de eigen, de christelijke en de Bijbelse inspiratie en tot een verdere ontplooiing van de persoonlijke identiteit als mens en als gelovige en van de beroepsidentiteit als directeur, leerkracht of personeelslid.

Dit nascholingsproject gunt de deelnemers de tijd en de ruimte om expliciet of impliciet de boodschap uit het evangelie op een concrete manier in dialoog te brengen met het eigen christelijk opvoedingsproject en de identiteit van de school. Uiteraard wordt in dit proces elke deelnemer als persoon en elke levensbeschouwing erkend, gerespecteerd en gewaardeerd.

Doelgroep: 

Personeelsleden, kaderleden en directies die op zoek willen gaan naar de eigen beroepsspiritualiteit en de Bijbelse inspiratie en die zich willen bekwamen in de levensbeschouwelijke dialoog en alzo een bijdrage willen leveren in de christelijke identiteit van de (eigen) school als katholieke dialoogschool.

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven: