Aanmelden
Laden…

Even geduld...
        

Samen werken aan het project van de katholieke dialoogschool  

De nascholingsprojecten (op deze website samen gebracht) willen de visie op katholieke dialoogschool stapsgewijs integreren en implementeren aan de hand van thema’s, het opvoedingsproject, de vakken, een prioriteitenplan, een persoonlijke of teamgerichte vorming, een traject, een beleid. Het is de bedoeling om tijdens een nascholing de bestaande identiteit, congruent met de christelijke levensbeschouwing, te vormen tot een dialogale identiteit, vertaald naar de plaatselijke context en aansluitend bij de aanwezige mogelijkheden.

Het samen werken aan de katholieke dialoogschool wordt door de nascholing opgevat als een dynamisch samenwerkingsverband van alle actoren van de schoolgemeenschap en is nooit af. Het is een wegproject dat een ideaal nastreeft in solidariteit met de brede samenleving waarin de school ingebed is.

Elk nascholingsproject gunt mensen de tijd en de ruimte om expliciet of impliciet de boodschap uit het evangelie op een concrete manier in het schoolleven in dialoog te brengen om uiteindelijk tot een gemeenschappelijk gedragen identiteit te komen. Uiteraard wordt in dit proces elke levensbeschouwing erkend, gerespecteerd en gewaardeerd.

We hebben voor u het volgende aanbod:

Voor allen

 • Bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode

Kleuteronderwijs

 • Hoe anders is anders? Diversiteit in de kleuterklas
 • Bidden met kleuters

Basisonderwijs (inclusief BuBaO)

 • De katholieke dialoogschool – een eerste praktijkgerelateerde verkenning
 • ‘Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen’ in de kijker
 • Dekt de vlag de lading?
 • Inspiratie in de praktijk. Pastorale steekkaarten
 • De magie van wonderverhalen
 • Pastoraal en levensbeschouwelijke diversiteit. Interreligieus vieren

Secundair onderwijs (inclusief BuSO)

 • Als  team samen werken aan het project van de katholieke dialoogschool
  • Module ‘Verkennen’
  • Module ‘Trajectmatig expertise opbouwen’
  • Module ‘Thematisch uitwerken - Thema’s: pastoraal op school vernieuwen – verlies en rouw op school – stille en sacrale ruimte – pastoraal en levensbeschouwelijke diversiteit
 • In dialoog vanuit de Bijbelse inspiratie: Hasselt – Sint-Niklaas – Torhout – directies Hasselt – Team
 • De eigen levensbeschouwelijke competenties versterken
  • als godsdienstleraar
  • als godsdienstinspecteur
  • als personeelslid in het katholiek onderwijs

Besturen

 • Masterclass: Leiderschap in een post-christelijke en mutireligieuze schoolcontext
 • Voorjaarsseminarie – Naar concretisering van de katholieke dialoogschool
 • Vorming op maat – In het eigen bestuur werken aan de katholieke dialoogschool