Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Hoe anders is anders? Diversiteit in de kleuterklas.

Ieder mens is uniek en kan je uit verschillende ooghoeken bekijken. De uniciteit kan liggen in taal, huidskleur, thuissituatie, geaardheid, gezondheidstoestand, talenten, godsdienst, … In deze sessie verkennen we gelijkenissen en verschillen tussen het christelijke geloof, andersgelovigen en niet-gelovigen. We onderzoeken de eigen omgang met deze rijke diversiteit en brengen de aanwezige verscheidenheid in de eigen school en klas in beeld. We proberen het gelovig handelen van mensen te leren kennen en te waarderen. Dit zet aan tot communicatie en reflectie binnen het kleuterteam. Hoe kunnen we op een christelijk geïnspireerde visie aan de slag met die brede diversiteit?

Hoe zetten het Ontwikkelingsplan en het Werkplan rooms-katholieke godsdienst voor het katholiek kleuteronderwijs in Vlaanderen wegwijzers uit voor een kwaliteitsvol godsdienstaanbod in een klassituatie met een brede diversiteit aan levensbeschouwelijke achtergrond?

Meer informatie vind je hier.

Bidden met kleuters

Rustig worden en tot stilte komen is een belangrijk en deugddoende ervaring voor alle kleuters. De stilte-ervaring is basis voor gebedsopvoeding. Via stilte-, luister- en hoorspelletjes kan je dit langzaam laten groeien. Ook de sfeerschepping bij een kaars en muziek kan stilte bevorderen.
Bidden gebeurt steeds vanuit het bewustzijn van Gods aanwezigheid. Mensen maken tijd voor God en richten zich tot Hem. Men kan persoonlijk bidden of samen met anderen. Bidden is veel ruimer dan ‘zich verbaal uitdrukken tot God’.
We maken kennis met de evolutie van het bidden bij peuters tot oudste kleuters.
Verschillende soorten gebedjes komen aan bod. Aan de hand van een ‘gebedswaaier’ kijken we waar en op welk moment we kunnen bidden. Maar ook hoe we een gebedsritueel kunnen opbouwen. Daarbij besteden we aandacht aan de levensbeschouwelijke verscheidenheid in de kleuterklas.

Meer informatie vind je hier.