Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Het concept katholieke dialoogschool stelt een personeelslid in het katholieke onderwijs voor bijzondere uitdagingen. De aandacht voor de eigen levensbeschouwelijke competenties betekent een meerwaarde voor leraren, directeurs en begeleiders die niet alleen in de opdracht maar ook verder in de concrete schoolcontext werk willen maken van het model ‘katholieke dialoogschool’. Hoe leren personeelsleden in de katholieke school het levensbeschouwelijk verschil niet uitvlakken, maar in het geding brengen? Hoe leren deze spreken (i.p.v. te zwijgen) in respect voor de ander? Hoe kan de (inter-) levensbeschouwelijke bedachtzaamheid en communicatie verder ingeoefend worden? Hoe verhoudt de leraar zich met de eigen traditie?

Hoe laat die leraar iets uit het christelijk verhaal (of uit een andere levensbeschouwelijke traditie) uitgraven dat constitutief is voor de eigen levensbeschouwing van de leerling?

De interlevensbeschouwelijke competenties in het kader van dialoog en samenwerking tussen levensbeschouwingen op school (ILC-DS), zoals goedgekeurd op 6 december 2012 door het Vlaamse parlement kunnen hier verhelderend werken en vormen de basis voor de nascholing.

Voor de godsdienstleraar vormen zij voortaan onderdeel van de leerplannen. Maar heel wat scholen ontdekken erin materiaal om er schoolbreed werk van te maken.

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving: