Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8315W-team Linpilcare - Practitioner inquiry as professional learning

Doelstellingen:

Deelnemers:

  • Maken kennis met het ontwikkelde denkkader rond Linpilcare;
  • Maken kennis met de tools die ontwikkeld zijn om het denkkader van Linpilcare te realiseren;
  • Leren praktijkonderzoek uitvoeren;
  • Leren wat effectieve professionele leergemeenschappen zijn;
  • Delen het geleerde uit hun praktijkonderzoek in effectieve professionele leergemeenschappen;
  • Zoeken toegang tot relevant academisch onderzoek.
Doelgroep:

Lerarenteams van scholen verbonden aan het VSKO

Aanbieder: Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning in samenwerking met de verbonden en diensten van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Praktijkonderzoek, professionele leergemeenschappen en toegang tot academisch onderzoek

Strategie en methode:

Gedurende vier halve dagen gespreid over het schooljaar wordt het team geprofessionaliseerd. Vertrekkend vanuit de problemen van de leraren wordt het team op weg gezet om praktijkonderzoek op te zetten hierrond. Het team wordt ondersteund om de resultaten te delen in effectieve professionele leergemeenschappen en aangezet om na te gaan wat academisch onderzoek over het onderzochte onderwerp zegt.

Bijkomende info:

Deelnemende scholen kunnen ook deelnemen aan internationale cursus en internationale congressen van Linpilcare.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

aanwezigheidscertificaat

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 50 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 21 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 400,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.