Aanmelden
Laden…

Even geduld...

1/15/04-Ind Studiebezoek: ‘Externe kwaliteitsstandaarden in het onderwijs’ (Oostenrijk)

Doelstellingen:
 1. Een visie op leren ontwikkelen.
 2. De werking van Ö-Cert als kwaliteitsstandaard in het Oostenrijkse volwassenenonderwijs leren kennen.
 3. De verschillende actoren tijdens een 5-daagse studiereis bezoeken.
 4. Individueel en gezamenlijk reflecteren op het bezoek.
 5. Individueel en gezamenlijk betekenis geven aan het bezoek.
 6. Vanuit de gegeven betekenis acties plannen rond kwaliteitszorg
 7. Zich verdiepen in het werkveld van de Volkshochschule (VHS), zowel per Länder als nationaal.
 8. Nagaan hoe een kwaliteitszorg en het gebruik van gestandaardiseerde kwaliteitskaders kunnen gebruikt worden in de eigen organisatie.
Doelgroep:

Leerkrachten, coördinatoren, leidinggevenden in het domein van volwassenenonderwijs of op basis van opdracht verbonden aan kwaliteitszorg.

Aanbieder: Post-initieel Onderwijs (PIO) in samenwerking met de Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het studiebezoek in Europese context verruimt de blik van de schoolleiders. De context van het eigen werken wordt in een intnernationaal perspectief geplaatst.
Specifiek voor dit bezoek is er een sterke focus op de manier waarop kwaliteitsstandaarden en/of externe kwaliteitskaders worden geïmplementeerd in het volwassenenonderwijs. Hoe bekomt deze kwaliteitslabels, wat zegt dit over het centrum, hoe behoudt me deze, welke garantie krijgen leerders hierdoor?

Een verkenning en bezoek aan deze instellingen zorgt ervoor dat good practices, naast theoretisch onderbouwd, ook tastbaar en zichtbaar worden in de praktijk. We verkennen mogelijkheden van aansluiting die in Vlaanderen nog in de kinderschoenen staan (vb intense samenwerking met vdab, syntra, arbeidsopleiders, …) en werken op die manier inspirerend voor onze directies.

Monday  – 22nd February 2016

09:30  Presentation of Austrian Adult education system + regional differences.

Presentation of Kärnter VHS.

11:00    Development of project section + HRM focus. How are teachers hired, which qualifications do they need/have to work within VHS.

13:00    lunch

14:00    presentation of different projects

            2nd chance programm

            Basic education classes

            Involt

16:00    external speaker

17:00    City tour Klagenfurt

19:00    Dinner – traditional Austrian meal

Tuesday – 23rd February 2016

09:30    External speaker Ö-Cert & LQW

11:30    Internal Speaker: impact on internal organisation

13:00    Lunch

14:00    Intervision group with teachers, students, coordinators: daily work within the quality framework. Specific cases

17:00       End of day + free evening

Wednesday – 24th February 2016

09:00    Visiting VHS Villach/ meeting point: main train station Klagenfurt

10:00    Visiting 2nd chance classes

            2nd chance class

            Basic education for migrants  

12:00    lunch

13:00    snowshoeing in natural preserve “Dobratsch”

            Example for new learning places

Thursday – 25th February 2016

Closing session + Departure

Bijkomende info:

Studyvisit met mogelijkheid tot interactie

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

Sessies: 7 sessie(s)
Voorwaarde:

We dienen rekening te houden met de annulatievoorwaarden van de reisorganisator. Er wordt door de organisator een algemeen gangbare annulatieverzekering afgesloten op basis van een reservatie 2 maanden voor vertrek.

Voor niet VSKO leden bedraagt de prijs € 890.


Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 21 januari 2016 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 790,00 Euro
Lesgever: Van Kerckhove Roeland
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Klagenfurt (Afgelast)
Oostenrijk (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 22 februari 2016 van 09:30 tot 17:00 (Afgelast)
  • dinsdag 23 februari 2016 van 09:30 tot 17:00 (Afgelast)
  • woensdag 24 februari 2016 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
  • donderdag 25 februari 2016 van 09:30 tot 17:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.