Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83153-Ind Nascholing: Storytelling als krachtige didactiek

Doelstellingen:

De vorming wil leerkrachten ondersteunen door:

  • Richtlijnen voor te stellen over het structureren van opleidingen voor volwassenen die storytelling gebruiken
  • Inzicht te geven in de voordelen van het gebruik van storytelling in de context van een opleiding/vorming voor volwassenen (storytelling promoten)
  • Tips te geven over het gebruik van storytelling met verschillende doelgroepen
  • Trainers een introductie te geven in de technische aspecten van storytelling
  • Specifieke storytellingactiviteiten/benaderingen voor te stellen die kunnen aan bod komen in de opleiding/vorming van volwassenen.
  • Een theoretische achtergrond te voorzien over het gebruik van storytelling in de opleiding/vorming van volwassenen
Doelgroep:

Leerkrachten, pedagogisch verantwoordelijken

Aanbieder: Post-initieel Onderwijs (PIO) in samenwerking met de Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Storytelling als pedagogisch instrument maakt zelden deel uit van de
curricula voor volwassen lerenden, behalve wanneer het erom gaat storytelling te onderwijzen als een kunst. Daar waar storytelling in de opleiding/vorming van volwassenen wordt gebruikt, blijkt het aanpasbaar te zijn aan een breed gamma van onderwijssituaties. Onze partners vonden voorbeelden in opleidingen voor trainers uit de volwasseneneducatie/vorming zoals psychologen, leerkrachten vreemde talen, maatschappelijke werkers en volwassen ‘eindgebruikers’ als migranten of cursisten talen..

Strategie en methode:

Vorming met intervisie

Bijkomende info:

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.

De broodjesmaaltijd is inbegrepen in de prijs.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Deelname attest

Voorwaarde:

Niet VSKO-lid betaalt € 90.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 80 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Lesplaats nog niet gekend (Afgelast)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.