Aanmelden
Laden…

Even geduld...

86167-mod 2 Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting voor internaatsbeheerders

Doelstellingen:

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt besturen bij het proces naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting

Doelgroep:

Beheerders van katholieke internaten

Aanbieder: Team internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt besturen bij het proces naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting. De krachten bundelen op bestuurlijk niveau vergroot het beleidsvoerend vermogen van besturen en helpt hen om leerlingen, studenten, cursisten én internen kwaliteitsvol onderwijs, een degelijke vorming en opvoeding te bieden in een steeds complexere samenleving.

Ook voor internaten is een plaats zoeken in een groter bestuurlijk geheel niet altijd gemakkelijk. Tijdens deze infosessie helpen we jou graag op weg. We staan stil bij de volgende vragen: 

  • Wat is bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting? Waarom trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen die kaart?
  • Hoe gaan we als internaat samen met scholen op weg naar een groter bestuurlijk geheel?
  • Welke kansen biedt BOS voor internaten?

Dienst Bestuur & organisatie zal hierin het voortouw nemen.

Strategie en methode:

Naast input zal er ook ruimte gemaakt worden voor vragen.

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 18 maart 2017 inschrijven en tot en met vrijdag 17 maart 2017 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Dingenen Anja
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Afgelast)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • vrijdag 24 maart 2017 van 10:00 tot 12:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.