Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8516G-M02-team Leerkracht ≈ teamkracht!

Doelstellingen:

De deelnemers:

 • vullen de betekenis van teamkracht in gekoppeld aan het kader van beleidsvoerend vermogen
 • reflecteren vanuit ‘de leerkracht doet er toe’ en ‘het positieve benutten’ (HGW conform M-decreet) op leerkrachtenstijl en het begeleiden van leerprocessen
 • bekijken de brede basiszorg (fase 0 conform M-decreet) van de school vanuit:
  1. Een veilig klas- en schoolklimaat;
  2. Een krachtige leeromgeving;
  3. De rol van de leerkracht;
  4. Differentiatie.
 • ontdekken de persoonlijke ontwikkelingsnoden rond brede basiszorg om een krachtige leerkracht te zijn binnen een kwaliteitsvol en gedragen zorgbeleid.

 

Doelgroep:

Schoolteams basisonderwijs ook voor zelfstandige  kleuter- of lagere scholen

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Dienst Lerenden i.s.m. Eventorganisatie – Dienst Ondersteuning
Inhoud:

We reflecteren op leerkrachtenstijl en de invloed op de klaspraktijk. Met het team gaan we op zoek naar de aanwezige krachten en talenten binnen de school. We reiken manieren aan om deze optimaal in verbindende samenwerking in te zetten voor het creëren van krachtige leeromgevingen voor alle kinderen (brede basiszorg: fase 0). We focussen op de handelingsbekwaamheid van de leerkrachten binnen een verbindend schoolklimaat.

Deze module is schoolteamgericht en ondersteunt de kwaliteitsontwikkeling van je zorgbeleid.

Strategie en methode:
 • Individueel en in groep ontdekken, verkennen, en inoefenen van spel- en werkvormen voor zorgbreed werken in de klas en op school;
 • Kennismaking met materialen.

Tussen de beide sessies voeren de leerkrachten individueel én in team een opdracht uit.

Bijkomende info:

Deze module bestaat uit:

 • een intake met het kernteam
 • een personeelsvergadering voor het schoolteam (2 uur)
 • een studiedag (4 uur) voor het schoolteam.
 • extra nazorgsessie voor implementatie met kernteam is mogelijk aan te kopen.

Deze module is gebaseerd op het vademecum zorg van VVKBaO.

De inhoud van deze module is zowel op kleuter- als lager onderwijs gericht en wordt aangepast naargelang de doelgroep.

Projectleider: Greet Vanhove 02 507 06 86 – greet.vanhove1@katholiekonderwijs.vlaanderen

Bij voorkeur inschrijven vóór 15 juni 2016. De volgorde van inschrijven vanaf 1 mei 2016 bepaalt het toekennen van de voorkeurdata.

Extra nazorgsessie voor implementatie (= kernteam): € 600,00 extra

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen op www.nascholing.be onder de rubriek ‘info’ of rechtsreeks via deze link.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Kwalificatie:

Verlenging

Voorwaarde:
 • Actieve deelname en bereidheid tot reflectie op de klas- en schoolpraktijk door  alle teamleden.
 • De school stelt een lokaal ter beschikking dat ruimte biedt voor actieve werkvormen.
 • De school heeft minstens 1 vademecum zorg in haar bezit en verzorgt het kopieerwerk.
 • Tussen sessie 1 en 2 zijn er minimum 4 weken en maximum 2 maanden.

Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 1350,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
op afspraak (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.