Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8316P-module 1 De toekomst van de tweede graad Handel en Handel-talen TSO is ondernemend.

Doelstellingen:

Aangeven hoe je als lerarenteam (leraren Bedrijfseconomie en leraren informatica) nieuwe impulsen kan creëren voor de aantrekkelijkheid van de tweede graad Handel en Handel-talen.

Doelgroep:

Leraren toegepaste economie, leraren informatica tweede graad Handel en Handel-talen

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Coördinatie studiegebied Handel in samenwerking met pedagogische begeleiding
Inhoud:

Een nieuwe kijk op het bestaande leerplan Bedrijfseconomie en informatica met als doel ruimte te creëren voor nieuwe inzichten rond een ondernemende aanpak van leerplandoelen informatica en nieuwe leerinhouden Bedrijfseconomie naast een sterkere samenwerking tussen beide vakken.

09.00 – 09.30    Onthaal

09.30 – 10.00    Het nieuwe begeleidingsdocument (JAL) als aanzet voor een toekomstige aanpak van de leerplannen Bedrijfseconomie en Toegepaste informatica (aula)

10.00 – 11.30    De generatieshift en de nood aan innovatieve aanpak voor het handelsonderwijs (Amélie Rombauts – Trendwolves).

Trendwolves is een trendonderzoek -en marketingagency met een internationale reputatie rond inzichten in jongerencultuur. Het fundamentele onderzoek naar generaties vertalen zij in ondersteuning van strategie, innovatie, diensten in organisaties en bedrijven en marketingcampagnes.
Trendwolves publiceerde in april 2016 het jaarlijks European Youth Trend Report.

11.30 – 12.30    Ondernemend onderwijs begint bij ondernemende leerkrachten

Binnen ondernemend onderwijs is de leerkracht de beheerder van het ondernemende leermilieu waarin de jongeren hun vaardigheden en attitudes kunnen ontwikkelen en optimaliseren.

Maar hoe ziet het profiel van de ondernemende leerkracht, de teacherpreneur, eruit?

Hoe bouw je een ondernemend leermilieu uit?

Deze bijdrage reikt een praktisch kader aan met betrekking tot 4 essentiële componenten: organisatie, leerinhoud, evaluatie en leerkrachtstijl.

12.30- 13.30     Broodjeslunch

13.30 – 14.45    Keuze uit één van volgende werkwinkels.

Werkwinkel 1: Het ontwikkelen in sterke samenhang van digitale en bedrijfseconomische competenties in de tweede graad Handel en Handel-talen (Björn Carreyn)

Het leren in de handen leggen van de leerling en tijdens dat leren samenwerken. Dit vormt de basis van hoe de leerplandoelen van toegepaste informatica en bedrijfseconomie kunnen gerealiseerd worden. De twee vakken niet langer geïsoleerd behandelen maar in het groter geheel de ruimte creëren om nog ondernemender en creatiever te werken, met oog voor diepgang en beheersing van de verschillende competenties. Met een evenwicht tussen autonomie in het leren en het coachen kunnen de leerlingen groeien in het probleemoplossend denken, het ondernemend handelen, het samenwerken, … 

In de workshop wordt een kader gegeven hoe dit kan gerealiseerd worden. Er worden ook concrete voorbeelden gegeven en verwijzingen gemaakt naar de vervolgsessies in 2017.

Werkwinkel 2:

Een ondernemende, vakoverschrijdende aanpak voor Toegepaste informatica en Bedrijfseconomie binnen de tweede graad Handel en Handel-talen met een team van leerkrachten

Waar kunnen bedrijfseconomie en toegepaste informatica elkaar versterken in de klaspraktijk? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we samen doelen kunnen bereiken? Hoe wakkeren we de creativiteit en het ondernemend denken aan? Hoe kunnen meerdere leerkrachten samen aan de slag en optreden als coach voor hun leerlingen? Het zijn enkele vragen die aan bod komen tijdens deze workshop. We gaan dieper in op de praktische kant van een vakoverschrijdende aanpak, waarin meerdere leerkrachten betrokken zijn. We bieden een mogelijk kader, duiden enkele voorbeelden en werpen een blik hoe een team van leerkrachten de leerkansen bij de leerlingen kan vergroten.

Stijn Maenhaut en Ward Haerens

15.00 – 16.15    Keuze uit één van volgende werkwinkels

Werkwinkel 1: Het ontwikkelen in sterke samenhang van digitale en bedrijfseconomische competenties in de tweede graad Handel en Handel-talen(Björn Carreyn)

Het leren in de handen leggen van de leerling en tijdens dat leren samenwerken. Dit vormt de basis van hoe de leerplandoelen van toegepaste informatica en bedrijfseconomie kunnen gerealiseerd worden. De twee vakken niet langer geïsoleerd behandelen maar in het groter geheel de ruimte creëren om nog ondernemender en creatiever te werken, met oog voor diepgang en beheersing van de verschillende competenties. Met een evenwicht tussen autonomie in het leren en het coachen kunnen de leerlingen groeien in het probleemoplossend denken, het ondernemend handelen, het samenwerken, … 

In de workshop wordt een kader gegeven hoe dit kan gerealiseerd worden. Er worden ook concrete voorbeelden gegeven en verwijzingen gemaakt naar de vervolgsessies in 2017.

Werkwinkel 2:

Een ondernemende, vakoverschrijdende aanpak voor Toegepaste informatica en Bedrijfseconomie binnen de tweede graad Handel en Handel-talen met een team van leerkrachten

Waar kunnen bedrijfseconomie en toegepaste informatica elkaar versterken in de klaspraktijk? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we samen doelen kunnen bereiken? Hoe wakkeren we de creativiteit en het ondernemend denken aan? Hoe kunnen meerdere leerkrachten samen aan de slag en optreden als coach voor hun leerlingen? Het zijn enkele vragen die aan bod komen tijdens deze workshop. We gaan dieper in op de praktische kant van een vakoverschrijdende aanpak, waarin meerdere leerkrachten betrokken zijn. We bieden een mogelijk kader, duiden enkele voorbeelden en werpen een blik hoe een team van leerkrachten de leerkansen bij de leerlingen kan vergroten.

Stijn Maenhaut en Ward Haerens

Strategie en methode:
  • Aanreiken van een ondernemende aanpak van de leerinhouden Bedrijfseconomie en informatica
  • Aanreiken van een nieuw begeleidingsdocument (JAL)
  • Visie op de verbinding tussen leerplandoelen informatica en leerplandoelen Bedrijfseconomie
  • Inzicht verwerven in het nascholingsaanbod vanaf januari 2017
Bijkomende info:

Broodjeslunch wordt aangeboden aan alle deelnemers

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De modaliteiten voor deelname aan dit initiatief kunt u nalezen via deze link

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:

Leraren economie en toegepaste informatica schrijven in voor een volledige dag


Voor dit initiatief kan je tot 10 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 80,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Van den Meerssche Jurn
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Wachtlijst (Volzet)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Volzet)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 28 november 2016 van 09:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.