Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Opgelet nieuwe data!

8517F-1 BOS & fusies van vzw’s: financiële en boekhoudkundige aspecten 

Doelstellingen:
  • Deelnemers maken kennis met en verwerven inzicht in de financiële en boekhoudkundige aspecten van de mogelijke fusieprocedures voor vzw’s.
  • Deelnemers maken kennis met en verwerven inzicht in de financiële factoren die meespelen bij de keuze voor de ene of de andere fusieprocedure, de voor- en nadelen verbonden aan de mogelijke fusieprocedures.
  • Bestuurders worden uitgedaagd en aangezet tot reflectie over de eigen financiële en boekhoudkundig situatie met betrekking tot de keuze voor de ene of de andere fusieprocedure.
  • Bestuurders krijgen inzicht in wat nodig is om een fusie op financieel en boekhoudkundig vlak tot een goed einde te brengen.
  • Deelnemers leren hun collega’s bestuurders kennen.
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Aanbieder:Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De technische nota BOS & Financiën: financiële aspecten van fusies van vzw’s wordt gedetailleerd toegelicht en ondersteund vanuit praktische voorbeelden.

Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting is één van de drie belangrijke ‘werven’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Besturen moeten in een steeds complexere omgeving functioneren met voortdurend nieuwe uitdagingen en vragen die aan het onderwijs gesteld worden.

Om in die omstandigheden kwaliteitsvol onderwijs te blijven garanderen zijn er deskundige, goed georganiseerde besturen nodig. Bestuurlijke schaalvergroting is niet het uiteindelijke doel is, een middel en een belangrijke hefboom voor het creëren van meer bestuurskracht en beleidsvoerend vermogen.

In deze vorming wordt toegelicht welke voordelen op financieel en boekhoudkundig vlak een schaalvergroting met zich meebrengt, wordt dieper ingegaan op de financiële en boekhoudkundige aspecten van fusies van schoolbesturen, wordt stilgestaan bij de financiële en boekhoudkundige kant van de mogelijke juridische fusieprocedures,…

overzicht_BOS.PNG
Strategie en methode:

De deelnemers kunnen tot 14 dagen vooraf vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker die passen binnen het thema van de opleiding. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.    

Bijkomende info:

De gekozen spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Bijdrage:0 Euro
Lesgever:Vermeersch Trui
Plaats en Data:
 
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs 
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
dinsdag 6 februari 2018 Van 19:30 tot 22:00
 
D'Abdij 
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
maandag 19 februari 2018 Van 19:00 tot 21:30
 
PB Regio Oost-Vlaanderen 
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
dinsdag 20 februari 2018 Van 19:00 tot 21:30
 
PB Regio Limburg 
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
maandag 26 februari 2018 Van 19:30 tot 22:00
 
PB Regio Mechelen-Brussel 
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
woensdag 22 februari 2018 Van 19:00 tot 21:30