Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8517F-5 Kwaliteitsontwikkeling en inspectie 2.0: Schooleigen kwaliteitsbeleid en doorlichting op basis van het Referentiekader onderwijskwaliteit


Doelstellingen:
 • Bestuurders informeren over de ontstaansgrond en de zin van het referentiekader onderwijskwaliteit
 • Bestuurders uitleggen hoe het referentiekader onderwijskwaliteit is opgebouwd
 • Bestuurders duiden waarom het thema (integrale) onderwijskwaliteit ook voor het vrij katholiek onderwijs een belangrijke zaak is en hoe Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan het thema aandacht geeft.
 • Bestuurders duidelijk maken hoe de onderwijsinspectie haar doorlichtingen voortaan opvat
 • Bestuurders een paar suggesties doen over de wijze waarop scholen aan onderwijskwaliteit kunnen werken.
 • Deelnemers leren hun collega’s bestuurders kennen.
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Aanbieder:Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Vorig jaar kwam in een samenwerking van onderwijsinspectie, koepels en begeleidingsdiensten een referentiekader voor onderwijskwaliteit tot stand waarop de inspectie haar nieuwe instrumentarium baseert voor de doorlichtingen van de vierde ronde, de zogenaamde inspectie 2.0.

Wat is de impact voor het onderwijskundig beleid van schoolteams?

Concreet:

 • We vertrekken van het Regeerakkoord 14-19 en de Beleidsnota van Min. Crevits, leggen uit hoe CIPO (het vroegere kader) werkte.
 • De grote rubrieken maken duidelijk welke klemtonen de ontwikkelaars van het kwaliteitskader belangrijk achten.
 • Welke juridische grond heeft het kwaliteitskader en wat is de autonomie van het school-teamm om eraan te werken?
 • We gaan na hoe werken aan kwaliteitsontwikkeling spoort met de onderwijskundige visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de opvoedingsprojecten van de scholen.
 • Het beleid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ten aanzien van kwaliteit van het geboden onderwijs.
 • Hoe vat de onderwijsinspectie haar rol op in de nieuwe doorlichtingsronde? Ook de school-besturen spelen er een rol in.
 • Systematiek van de ontwikkelingsschalen die gebruikt worden door de inspectie en haar manier van voorstellen van de resultaten van een schooldoorlichting.
Strategie en methode:

Bestuurders van onderwijsinstellingen zijn of waren vooral geïnteresseerd in materieel beleid. Vanuit de band met het opvoedingsproject is het ook logisch dat zij onderwijskundig in gesprek kunnen gaan met hun directies. Die overtuiging willen we overbrengen.

De werkvorm zal een combinatie zijn van toelichting, interactief gesprek, beantwoorden van vragen van de deelnemers.

Zo mogelijk licht een directie van een reeds volgens de nieuwe systematiek doorgelichte school uit de betrokken regio toe hoe dit anders verliep dan voorheen.

Aan het eind moeten de deelnemers bereid zijn/zin hebben om met enige kennis van zaken met hun directies gesprekken hierover te voeren.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen vooraf vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker die passen binnen het thema van de opleiding. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.

Bijkomende info:

De gekozen spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Sessies:1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kunt u tot 4 dagen op voorhand inschrijven en tot 4 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage:0 Euro
Lesgever:Schelstraete Geert
Plaats en Data:
 
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs 
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
dinsdag 28 november 2017 Van 19:30 tot 22:00
 
D'Abdij 
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
maandag 20 november 2017 Van 19:00 tot 22:00
 
PB Regio Oost-Vlaanderen 
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
donderdag 23 november 2017 Van 19:00 tot 21:30
 
PB Regio Limburg 
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
maandag 4 december 2017 Van 19:30 tot 22:00
 
PB Regio Mechelen-Brussel 
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
woensdag 6 december 2017 Van 19:00 tot 21:30