Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8517F-3 Katholieke dialoogschool

Doelstellingen:
  • Deelnemers krijgen inzicht in de visie van de katholieke dialoogschool
  • Deelnemers maken kennis met het concept op vorming wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwerkt in leerplannen en aanbod.
  • Deelnemers begrijpen de betekenis van de zeven handvaten om beleidskeuzes in dit kader te maken
  • Deelnemers hebben aanzetten gekregen hoe ze het concept van de katholieke dialoogschool en de visie op vorming kunnen uitdragen en vertalen naar de context van hun eigen onderwijspraktijk op drie verschillende niveaus: op schoolniveau en in de werking van het bestuur in samenwerking met de directies.
  • Deelnemers leren hun collega’s bestuurders kennen.
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Aanbieder:Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
  • De visie van de katholieke dialoogschool
  • Het concept op vorming wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwerkt in leerplannen en aanbod.
  • De betekenis van de zeven handvaten om beleidskeuzes in dit kader te maken
KD_LOGO_RGB_LAND.png
Strategie en methode:

De sessie wordt opgebouwd uit de volgende componenten: kader schetsen, praktijkvoorbeelden en reflectie in het kader van de eigen situatie.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen vooraf vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker die passen binnen het thema van de opleiding. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.  

Bijkomende info:

De gekozen spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Sessies:1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kunt u tot en met donderdag 23 november 2017 inschrijven en tot en met donderdag 23 november 2017 uitschrijven.
Bijdrage:0 Euro
Lesgever:Janssens Andreas
Snoecx Carl
Plaats en Data:
 
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs 
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
dinsdag 28 november 2017 Van 19:30 tot 22:00