Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8517F-2 BOS & Communicatie en inspraak

Doelstellingen:

Deelnemers

  • Kunnen de definities van communicatie, inspraak en participatie duiden tegen hun eigen lokale context en werksfeer.
  • Zien in dat doordachte communicatie een belangrijk instrument is in het proces van BOS.
  • Weten welke communicatie, inspraak en participatie verplicht is in het proces van BOS.
  • Begrijpen de stappen om tot een geoptimaliseerd communicatieplan te komen.
  • Leren luisteren naar het woord- en taalgebruik van actoren in een veranderingsproces.
  • Reflecteren over de geplande communicatiestrategie aan de hand van kritische kwaliteitsvragen.
  • Leren hun collega’s bestuurders kennen.
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Aanbieder:Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Elke betrokkene bij een BOS-operatie wil gepaste informatie hebben op het juiste moment. Meer nog: de verwachtingen van de stakeholders in deze ingrijpende operatie zijn torenhoog. 

Het is een uitdaging om deze verwachtingen zo goed als mogelijk in te lossen via de reeds bestaande communicatie of een nieuw kanaal op te nemen in de communicatiemix. Er zijn ook heel wat overlegmomenten en informatierondes gewoon wettelijk verplicht.

In deze sessie wordt aangehaald wat ‘moet’, en er wordt een aanzet gegeven hoe de communicatie nog kwalitatiever kan worden in een communicatieplan op basis van praktijkvoorbeelden.

Inspraak moét voor sommige stakeholders en andere actoren willen graag inspraak. We bekijken samen hoe gepast communiceren dit proces kan ondersteunen. Uiteraard is elke situatie anders en bestaat er geen ‘juiste’ oplossing. Er is ruimte voor beantwoorden van gestelde vragen, reflectie over de eigen aanpak en indien gewenst voor intervisie over de eigen situatie.

overzicht_BOS.PNG
Strategie en methode:

Er is ruimte voor beantwoorden van gestelde vragen, reflectie over de eigen aanpak en indien gewenst voor intervisie over de eigen situatie.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen vooraf vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker die passen binnen het thema van de opleiding. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.    

Bijkomende info:

De gekozen spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Sessies:1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kunt u tot 4 dagen op voorhand inschrijven en tot 4 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage:0 Euro
Lesgever:Decuyper Marleen
Plaats en Data:
 
D'Abdij 
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
maandag 20 november 2017 Van 19:00 tot 21:30
 
PB Regio Oost-Vlaanderen 
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
donderdag 23 november 2017 Van 19:00 tot 21:30
 
PB Regio Limburg 
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
maandag 4 december 2017 Van 19:30 tot 22:00
 
PB Regio Mechelen-Brussel 
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
woensdag 6 december 2017 Van 19:00 tot 21:30