Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Thema: Het scherp van de snee

Het ervaren van een gevoel van waardering voor de inzet als directeur.

Zicht krijgen op hoe we als directeur poortwachter kunnen zijn voor onszelf, binnen onze taak en voor de ander.

Stilstaan bij de zoektocht naar een innerlijke balans m.b.t. de verschillende facetten van het mens-zijn.

Ons laten inspireren om als leidinggevenden een gezond evenwicht te bewaken tussen werk en privé.

Het uitwisselen van ervaringen in relatie tot het thema “Het scherp van de snee”.

Kritisch reflecteren over de aangereikte inhouden en de toepassing ervan in het eigen functioneren.  

Elkaar ontmoeten, inspireren en komen tot ruimere netwerken.