Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KD_LOGO_RGB_LAND.png een project voor de toekomst

In dit nascholingsproject benaderen we katholieke dialoogschool vanuit vier invalshoeken. 

  • Rooms-katholieke godsdienst op school vormt een eerste invalshoek. Door goed godsdienstonderwijs te realiseren help je om katholieke dialoogschool concreet te maken.
    De modules die vanuit deze invalshoek zijn opgebouwd richten zich vooral op de kleuterschool, omdat hier de godsdienstactiviteiten geïntegreerd worden in belangstellingscentra. Goede manieren om dat op een herkenbare manier te doen, met aandacht voor diversiteit en voor een breed aanbod doorheen de activiteiten in de kleuterklas, worden in deze modules verkend.
  • Werken aan een schooleigen opvoedingsproject is een tweede invalshoek om in de eigen school concreet als katholieke dialoogschool te werken. Hoe je katholieke dialoogschool als ‘bril’ kan gebruiken om naar het opvoedingsproject van je school te kijken, hoe je als team een visie kunt ontwikkelen op je eigen school als katholieke dialoogschool, wordt in deze modules ontwikkeld. Er is een algemene, verkennende module. Daarnaast zijn er specifieke modules voor basisonderwijs, secundair onderwijs en schoolbesturen.
  • Pastoraal op school is een derde invalshoek om de praktijk van de eigen school in katholieke dialoogschool te wortelen. In deze module wordt uitgewerkt hoe de christelijke inspiratie van je school voedingsbodem kan zijn voor zinvolle interreligieuze vieringen.
  • Begeesterd werken aan en in katholiek onderwijs vraagt om geregelde herbronning. Voeding voor je beroepsspiritualiteit kan je vinden in deze module.

 Programma - vanuit de verschillende invalshoeken:

Doelstellingen:

  • Deelnemers kunnen, elk vanuit hun specifieke betrokkenheid en verantwoordelijkheid, de ontwikkeling van hun school als katholieke dialoogschool ondersteunen. Ze doen dit op het gebied van (1) identiteitsontwikkeling, (2) schoolpastoraal en (3) godsdienstonderwijs.
  • Deelnemers kunnen reflecteren op bronnen voor de identiteit van hun school als katholieke dialoogschool (bv.: spiritualiteit van de stichters van de school, band met de plaatselijke parochie, religieuze verwijzing in de naam van de school, OKB, visie-tekst katholieke dialoogschool, enz.), als basis voor een eigen identiteitsbeleid van de school en een schoolspecifiek opvoedingsproject.
  • Deelnemers kunnen vanuit de reflectie op hun school als katholieke dialoogschool concrete initiatieven op gebied van identiteitsontwikkeling van de school, pastoraal op school en gdosdienstonderwijs op school ontwikkelen om de persoonsvorming van hun leerlingen in een context van diversiteit te ondersteunen.
  • Deelnemers kunnen reflecteren op hun individuele rol(len) als professio-nal en op de spirituele bronnen die hen in deze rol(len) inspireren.