Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Tweedaags congres Big is beautiful?!

 Schaalvergroting in het katholiek volwassenenonderwijs.

 Fusiekoorts.gif

THEMA

Door het Onderwijsdecreet XXVII is de fusiekoorts officieel uitgebroken in het volwassenenonderwijs. Tot, maar zeker ook ná 1 september 2019 is onze sector in volle verandering en zal niets meer bij het oude blijven. De verwachtingen omtrent de schaalvergrote centra voor volwassenenonderwijs zijn hooggespannen: meer zichtbaarheid, vergrote slagkracht, professionelere organisaties en kwaliteitsvollere bediening van de cursist. Deze ‘revolutie' vraagt om een zorgvuldige voorbereiding, draagvlak bij de direct betrokkenen en transparante besluitvorming. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil de centra daarbij ten volle ondersteunen, onder meer door dit congres te organiseren waarbij het volwassenenonderwijs kan leren van de fouten en goede praktijken van de hogescholen.

NIEUWE OPZET

 • Het congres bestaat uit twee dagen waarop telkens vijf sessies worden georganiseerd.
 • Je maakt voor zowel dag 1 als dag 2 een vrije keuze.
 • Het programma laat toe dat je zowel op dag 1 als op dag 2 voor dezelfde sessie kan kiezen!

SESSIES

 • De vijf aangeboden sessies zijn:
  • Schaalvergroting is een voortdurend proces
  • HR-beleid als basis voor gemotiveerde en deskundige medewerkers
  • Financiering van en binnen grote onderwijsorganisaties
  • Communiceren op een eigentijdse wijze met medewerkers en de buitenwereld
  • Onderwijsbeleid voor krachtigere en kansrijkere leercontexten
 • Op de website vind je meer informatie over deze sessies.
 • Elke sessie kent de volgende opbouw:
  • Begonnen wordt met een uitgebreide casus van een hogescholenfusie zoals die door de spreker is meegemaakt.
  • Dit fusieverhaal wordt benaderd vanuit de thematiek van de sessie en resulteert in de gezamenlijke behandeling van een concreet onderwerp of aspect.
  • Na de pauze wordt een inleiding gegeven bij een tweede concreet onderwerp dat eveneens gevolgd wordt door een interactieve werkvorm.
  • Interactie wordt maximaal aangemoedigd.
  • Voldoende (netwerk)pauzes zijn voorzien.

SPREKERS

 • De sprekers zijn grotendeels afkomstig uit het hogescholenonderwijs en hebben één of meerdere fusies meegemaakt.
 • De bedoeling is niet om een fusiemodel uit een managementhandboek door te nemen maar om te vernemen hoe de hogescholen concreet hun fusies hebben aangepakt: wat is daarbij goed verlopen en hoe is omgesprongen met barrières en tegenslagen?

DOELGROEP

 • Omdat het schaalvergrotingsproces niemand ongemoeid laat, verruimen we bewust de doelgroep. We richten ons niet enkel op directies maar ook op bestuurders en het middenkader. Als er voldoende vraag is, is het onze bedoeling om elk van de vijf verschillende sessies te laten volgen door een traject (lerend netwerk, …). Tot en na 1 september 2019 komt er zeer veel op de centra af en is het aangewezen om ons daar goed op voor te bereiden. Verspreid daarom deze informatie ruim binnen jouw centrum.

DATUM EN LOKATIE

 • Start: woensdag 22 november 2017 om 9.30 uur
 • Einde: donderdag 23 november 2017 omstreeks 16.15 uur
 • Lokatie: Hotel Aazaert te Blankenberge, op loopafstand van het station Blankenberge

PROGRAMMA EN INSCHRIJVEN

 • Het gedetailleerde programma en de inschrijvingsmodule vind je verderop in het inschrijvingsproces.
 • Mogen wij je vragen om met de nodige aandacht de vragen over specifieke verwachtingen en eigen inbreng voor de sessies waarvoor je jou inschrijft te beantwoorden? Alvast bedankt daarvoor.
 • Let wel: het aantal inschrijvingen per sessie is begrensd dus schrijf jezelf en je collega’s snel in!

VRAGEN EN OPMERKINGEN