Aanmelden
Laden…

Even geduld...

In het kader van de modernisering van de eerste graad secundair onderwijs voorzien we voor leraren en lerarenteams een voorscholingstraject dat bestaat uit een introductiedag en een verdiepingsdag. 

Op de introductiedag (module 1) focussen we op: de uitgangspunten observerende en oriënterende eerste graad (vs. voorontwerp van decreet), vormingsconcept en visie op leerplannen, het keuzegedeelte (visie op basisopties; uren differentiatie), introductie in werken met differentiële doelen. 

Voor de verdiepingsdag (module 2) focussen we vooral op volgende items:

  • Wat kunnen de uitgangspunten voor de eigen school betekenen? Welke keuzes maakt de school, de vakgroep, de leraar (nu al)? Wat borgen? Verdieping van de gehanteerde uitgangspunten – opportuniteiten voor de school.
  • Beheersingsniveau in leerplandoelen en differentiële doelen: de assen van cognitie, complexiteit en autonomie verkennen.

Door de deelnemers in de verdiepingsdag te laten werken met eigen en aangereikte praktijkvoorbeelden en hen te laten reflecteren over zowel de visie als de praktijkvoorbeelden beogen we een verdiepende verwerking en bevorderen we de transfer naar de school- en klassituatie.

 Volgend schooljaar voorzien we een verdiepingstraject waarin we o.m. voortbouwen op de reeds opgedane inzichten.

postkaart Lut.PNG