Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Iedereen wil graag kwaliteitsvol onderwijs bieden en deze kwaliteit verder ontwikkelen. Hoe kunnen we hieraan werken? Een goed systeem van kwaliteitsontwikkeling is belangrijk voor je school: kwaliteitsvol onderwijs leidt tot betere leeruitkomsten en voedt het welbevinden van zowel de leerlingen als het personeel in de school. We zien het belang van kwaliteitsontwikkeling in scholen ook in het beleid. De overheid uit hoge verwachtingen ten aanzien van scholen op dit vlak, bijvoorbeeld in de beleidsnota Crevits 2014-2019 en in het nieuwe referentiekader onderwijskwaliteit van de onderwijsinspectie (R-OK).

 

“Hoe kunnen we als lerarenteam zodanig samenwerken dat we ook onze eigen leer-kracht versterken?”

“Wat betekent het nieuwe referentiekader van de onderwijsinspectie voor onze school?”

“Als directeur zijn er veel data beschikbaar (databundels, dataloep, eigen gegevens), maar ik heb het gevoel door de bomen het bos niet meer te zien. Wat is nu echt belangrijk?”

“Ik zou graag ons schoolwerkplan zo gebruiken dat het ook effectief een hulpinstrument is, en geen planlast.”

“We zouden graag ons huiswerkbeleid onder de loep nemen en leerlingen hierover bevragen, maar hebben geen idee hoe hier aan te beginnen.”

zeilboot.gif