Aanmelden
Laden…

Even geduld...

module 6 Cursus ‘Datageletterdheid'

Doelstellingen:

In deze cursus willen we je tools aanreiken om te groeien als onderzoekende professional. Deze gereedschapskist kan je gebruiken in praktijkonderzoek, in de kwaliteitsontwikkeling op beleidsniveau, etc. We focussen niet alleen op cijfers en statistieken, ook het gebruik van kwalitatieve data (documenten, observaties, etc.) komt aan bod. De inhoud van de studiedagen is generiek en toepasbaar in verschillende onderwijscontexten (basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs).

Doelgroep:

De voormiddag is relevant voor iedereen die wil groeien als onderzoekende professional en wil werken aan een onderzoekende school (directies, middenkader, leerkrachten, pedagogisch begeleiders, etc.). Er is geen voorkennis of ervaring vereist.

De facultatieve werkwinkels zijn gericht op personeelsleden met als opdracht het uitvoeren van (kleinschalig) onderzoek: het verzamelen (werkwinkel 1) en analyseren van data (werkwinkel 2), zoals een leidinggevende, zorgcoördinator, kwaliteitscoördinator, etc.

We gebruiken zoveel mogelijk casussen uit verschillende onderwijsniveaus. Het aanbod staat open voor alle onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs, het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Hoe kan ik op een verantwoorde manier met data aan de slag gaan? Staat meten altijd gelijk aan het turven en kwantificeren van dingen? Wanneer is data kwaliteitsvol? Hoe kan ik het moeilijk meetbare toch zichtbaar maken? Hoe kan ik de open vragen van mijn vragenlijst verwerken?”

Tijdens drie dagen (namiddagsessies zijn facultatief) behandelen we volgende thema’s:

VOORMIDDAG DAG 1: DATA VERZAMELEN

 • We gaan in op het belang van het ontwikkelen van datagebruik op een verantwoorde manier: Wat zijn mogelijkheden van datagebruik en wat zijn valkuilen?
 • We verkennen kort enkele belangrijke principes i.v.m. privacy in het gebruik van data.
 • We verkennen de verschillende stappen binnen de gehanteerde onderzoekscyclus en de verschillende vormen en principes van kwalitatief en kwantitatief datagebruik.
 • We gaan in op enkele principes om de kwaliteit van data te evalueren en te verbeteren. We oefenen en reflecteren aan de hand van voorbeelden.
 • We maken kennis met de drie belangrijkste bronnen voor referentiewaarden en reflecteren op de inzetbaarheid in specifieke voorbeelden.
 • We oefenen en reflecteren over het benoemen van meetniveau's en het gebruik hiervan.
 • We gaan in op het belang van triangulatie in de verbetering van de kwaliteit van praktijkonderzoek.

FACULTATIEVE WERKWINKEL DAG 1: INSTRUMENTONTWIKKELING

We gaan in op enkele belangrijke aandachtspunten in het verzamelen van data aan de hand van vragenlijsten, interviews, en observaties. We passen deze principes toe op de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en de evaluatie van eigen instrumenten.* Voor een vlot verloop van deze werkwinkel vragen we een eigen vragenlijst mee te nemen.

VOORMIDDAG DAG 2: DATA VERWERKEN

 • We gaan in op de belangrijkste relevante manieren om data te analyseren en te visualiseren en verkennen de bruikbaarheid en de toepasbaarheid van deze technieken.
 • We behandelen enkele relevante basisbegrippen uit de beschrijvende statistiek: gemiddelde, standaarddeviatie, frequentie, proportie, kwartiel, percentiel, mediaan, bereik.
 • We oefenen in het toepassen van kwantitatieve en kwalitatieve analysetechnieken: een gemiddelde en standaarddeviatie gebruiken, categorieën formuleren om een kwalitatieve onderzoeksvraag te beantwoorden, etc.
 • We oefenen in het interpreteren van beperkte kwantitatieve en kwalitatieve analyses.
 • We reflecteren over de zin en onzin van conclusies op basis van data.

FACULTATIEVE WERKWINKEL 2: DATAVERWERKING IN EXCEL

De deelnemers oefenen in het uitvoeren van enkele relevante bewerkingen in Excel. We oefenen vooral in het gebruik van draaitabellen en het berekenen van beschrijvende statistische maten.* Voor een vlot verloop van deze werkwinkel vragen we een opgeladen laptop mee te nemen waarop Excel werd geïnstalleerd. Het cursusmateriaal is ontwikkeld voor Excel 2013 in Windows.

DAG 3: HALVE DAG

 • We maken kennis met enkele principes bij het creëren van een datavriendelijke schoolcultuur. Aan de hand van reflectieoefeningen bekijken we hoe je een datavriendelijke cultuur kunt stimuleren binnen de eigen schoolwerking.
 • We geven toelichting over het platform Mijn Onderwijs en hoe dit in de toekomst verder zal evolueren.
 • We reflecteren over de inzetbaarheid van academisch onderzoek in de eigen werking.
 • We verkennen verschillende mogelijkheden om effecten op schoolniveau in kaart te brengen. 
Strategie en methode:

Het is geen cursus statistiek, maar een cursus waarbij vanuit reële vragen en noden van scholen de inhoud wordt aangereikt. De voorbeelden, casussen en oefeningen die gebruikt worden tijdens de cursus komen uit de verschillende onderwijsniveaus: basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs en het volwassenenonderwijs.

De sessies zijn steeds een afwisseling van input van de nascholer en uitgebreide oefeningen waarbij deze input onmiddellijk toegepast wordt.

Er is een uitgebreide cursus beschikbaar waarvan je nadien op kan terugvallen. Deze cursus is in de prijs inbegrepen.

Bijkomende info:

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Mogelijkheid om een broodjesmaaltijd te bestellen voor de 2 volle dagen aan de prijs van € 20,00.

Sessies: 5 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 150,00 Euro
Lesgever: de Bilde Jerissa
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Baafshuis (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 17 oktober 2017 van 09:30 tot 15:30
  • maandag 20 november 2017 van 09:30 tot 15:30
  • maandag 15 januari 2018 van 09:30 tot 12:30
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 16 oktober 2017 van 09:30 tot 15:30
  • dinsdag 21 november 2017 van 09:30 tot 15:30
  • dinsdag 16 januari 2018 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.