Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MKO-7 Interne communicatie: digitaal maar nog niet helemaal.

Doelstellingen:

Vanuit het referentiekader OK, een handig communicatiemodel en internatio-nale tendenzen verkennen we een aantal online tools, interactieve werkvor-men en concrete voorbeelden.

Doelgroep:

Directies en coördinatoren

Aanbieder: DPB-OND Mechelen-Brussel
Inhoud:

In het OK-kader wordt bij verschillende kwaliteitsverwachtingen en -beel-den verwezen naar het belang van een efficiënte communicatie: ‘De school communiceert transparant over haar werking met alle betrokkenen, de school ontwikkelt een cultuur waarin participatie en dialoog belangrijke ele-menten zijn, interne expertisedeling wordt gestimuleerd …’. Word je graag geïnspireerd over communicatiekanalen en -tools die je communicatie-am-bities kunnen ondersteunen, dan kan je samen met ons aan de slag. Vanuit een eenvoudig participatiemodel en concrete voorbeelden reflecteren we over verschillende mogelijkheden om dialoog en de betrokkenheid met de school te stimuleren. Kortom: Interne communicatie als kwaliteitsverwach-ting maar ook als noodzaak om samenwerking te faciliteren.

Strategie en methode:

Interactieve worksho

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Smartphone, tablet of laptop meebrengen


Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 5 juni 2018 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20 Euro
Lesgever: Van Dongen Mark
Jehin Viviane
Puttevils Tim
Van Dievoet Ann
Plaats en Data:
Provinciehuis Leuven (Afgelast)
Provincieplein 1
3010 Leuven (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • woensdag 13 juni 2018 Van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.