Aanmelden
Laden…

Even geduld...

83174-M01b Extra sessie - Leerkracht = teamkracht!

Doelstellingen:

De deelnemers:

 • vullen de betekenis van teamkracht en verbindend samenwerken in.
 • reflecteren vanuit ‘de leerkracht doet er toe’ en ‘het positieve benutten’ (HGW) op leerkrachtenstijl en het begeleiden van leerprocessen;
 • bekijken de brede basiszorg (fase 0) van de school vanuit:
  • een veilig klas- en schoolklimaat
  • een krachtige leeromgeving
  • de rol van de leerkracht
  • differentiatie

Ontdekken de persoonlijke ontwikkelingsnoden rond brede basiszorg om een krachtige leerkracht te zijn binnen een kwaliteitsvol en gedragen zorgbeleid.

Doelgroep:
 • Schoolteams basisonderwijs samen met hun pedagogisch begeleider; ook voor zelfstandige kleuter- of lagere scholen; 
 • Voor schoolteams die verdiepend willen werken aan opdracht 4 van OKB: Werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg
 • Voor schoolteams die nog geen kennis maakten met ZILL zijn deze nascholingstrajecten een manier  om de ontwikkelingsgerichte visie en het geloof in groei van elk kind te implementeren.
 • Voor schoolteams die reeds kennismaakten met ZILL leggen deze nascholingstrajecten de link tussen ontwikkelingsgericht werken en evalueren.
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Op welke no(o)d(en) van de doelgroep wil dit project een antwoord bieden? Uitbouwen en ondersteunen van zorgvisie en zorgbeleid. Focus versterken leerkrachtvaardigheden voor de uitbouw van brede basiszorg  (fase 0) om binnen de klas tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van zo veel mogelijk leerlingen.

Zin in leren! Zin in leven! gaat uit van een sterk geloof in de groei- en ontwikkelkracht van kinderen. In deze module gaan we uit van een sterk geloof in groei en ontwikkelkracht van schoolteams. Ze zijn beloftevol, met talenten en mogelijkheden.

Vanuit de ZILL-gedachte reflecteren we op leerkrachtenstijl en de invloed hiervan op de klaspraktijk. Met het team gaan we op zoek naar de aanwezige krachten en talenten binnen de school. We reiken manieren aan om deze optimaal in te zetten voor het creëren van krachtige leeromgevingen voor alle kinderen (brede basiszorg: fase 0). We focussen op het versterken van de handelingsbekwaamheid van de leerkrachten binnen een verbindend schoolklimaat.

Deze schoolteamgerichte module ondersteunt, in samenwerking met de pedagogische begeleider, de kwaliteitsontwikkeling van het zorgbeleid van de katholieke dialoogschool.

Strategie en methode:

Extra nazorgsessie voor implementatie met het kernteam.

Zorg_83174.JPG

Bijkomende info:

Dit zijn de modaliteiten voor deelname aan dit initiatief.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Verlenging

Voorwaarde:

Wie module 1 gevolgd heeft, kan deze extra nazorgsessie voor implementatie met het kernteam aankopen voor 600 euro.


Voor dit initiatief moeten minimum 5 en mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 600,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
eigen school (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.