Aanmelden




Laden…

Even geduld...

Prioritair nascholingsproject (Samen)lerende netwerken in het ondersteuningsmodel

Vormen jullie een groep van ondersteuners die in de praktijk samenwerken en met ondersteuningsvragen van scholen aan de slag gaan?
Hebben jullie zin om te groeien naar een echt lerend netwerk waar samen wordt geleerd, ervaringen en expertise worden gedeeld en waar getimmerd wordt aan een stevige visie op flexibele ondersteuning?
Vragen jullie zich ook af hoe je effectief kan ondersteunen tot op de klasvloer? Of hoe je onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsnoden van leerkrachten helder kan krijgen, op elkaar kan afstemmen en hoe je best doelgericht acties kiest? Willen jullie samen sterk staan in het leren omgaan met moeilijk gedrag?

Zoek je een antwoord op deze vragen? Schrijf je dan als ondersteuningsteam in op deze gratis prioritaire nascholing. Samen met een ervaren procesbegeleider maak je keuzes en ga je op zoek naar antwoorden die voor jouw team werken. Een ondersteuningsnetwerk
kan meerdere ondersteuningsteams inschrijven. Ook teams van “de kleine types” of gemengde teams kunnen inschrijven. Binnen elk ondersteuningsteam zal een kernteam een trekkersrol opnemen. Pedagogisch begeleiders en CLB-medewerkers zullen bij het volledige
traject aansluiten.

Je schrijft in voor een traject van twee schooljaren. Tijdens het eerste schooljaar voorzien we gratis 9 sessies, waarvan 3 regionale sessies, 3 inputsessies en 3 reflectiesessies (zie schema). 

Schema verschillende sessies professionalisering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elk team brengt de beginsituatie van het team als lerend netwerk in kaart en kiest op basis hiervan een interne en een externe focus. Het kernteam bespreekt met de procesbegeleider hoe best kan worden ingespeeld op de verschillende ervaringsachtergrond van de teamleden, expertise en professionaliseringsnoden. Zo wordt elk traject een traject op maat van het team en van de teamleden.  

Bij de start van het traject ontdek je welk soort netwerk jullie team is. Jullie bepalen zelf hoe jullie willen evolueren als lerend netwerk en waar jullie op het einde van dit traject zullen staan.

Om te evolueren naar een volgende fase kies je een interne focus:

  • Bouwen aan een gedeelde visie en delen van kennis, ervaring en expertise
  • Veilig leren in team en omgaan met weerstanden
  • Elkaar ondersteunen en coachen binnen het lerend netwerk

Om te groeien in de ondersteuning van scholen kiezen jullie tevens een externe focus:

  • Hoe leerkracht- en schoolteamgericht ondersteunen tot op de klasvloer?
  • Onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsnoden van leerkrachten helder krijgen, op elkaar afstemmen en doelgericht acties kiezen
  • Samen sterk omgaan met probleemgedrag

Ons professionaliseringsteam bestaat uit ondersteuners met verschillende ervaringen en opleidingen. Samen vormen we een rijk palet aan expertise om op alle ondersteuningsvragen te kunnen ingaan!