Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Inschrijvingsregels

We streven naar een maximale spreiding over de verschillende regio’s en ondersteuningsnetwerken heen. Als er meer inschrijvingen zijn dan maximaal mogelijk, houden we rekening met de achtergrond van de ondersteuners. Hiervoor peilen we naar ervaring met GON, ION, waarborg, geen ervaring. Tevens houden we rekening het evenwicht tussen de verschillen en de gelijkenissen van de deelnemende teams.

Inschrijven kan door een ondersteuningsnetwerk voor één of meerdere ondersteuningsteams of door de ondersteuning voor types 2,4,6 en 7 auditief voor één ondersteuningsteam per regio. De co-creërende partners pedagogisch begeleider competentieontwikkeling en CLB vormen een wezenlijk onderdeel van het deelnemende ondersteuningsteam in het hele professionaliseringstraject.

De deelnemers van een ondersteuningsteam moet op regelmatige basis samen werken aan visieontwikkeling en professionalisering. Er kan niet inschreven worden op individuele basis noch door niet in de partijk samenwerkende teams.

Per onderverdeling van een ondersteuningsnetwerk kan maximaal 1 team inschrijven.

Een ondersteuningsteam kan maximaal bestaan uit 25 personen.

Het ondersteuningsteam bepaalt zelf en binnen het ondersteuningsteam een kernteam van 4 tot 8 personen. In de keuze voor een kernteam denkt het ondersteuningsteam na over de implementatie van deze professionalisering in het team van het ondersteuningsnetwerk, het ondersteuningsnetwerk en de niet-deelnemende rechtstreekse collega’s tijdens en na deze professionalisering. De trekkersrol kan worden opgenomen door een ondersteuner, een coördinator of een begeleider competentieontwikkeling.

Motivatie is essentiële voorwaarde om tot diepgaand en effectief leren te komen.  Het ondersteuningsteam moet dan ook zelf aangegeven hebben te willen deelnemen aan deze professionalisering. Het is van belang dat we vertrekken vanuit de leervraag van de deelnemer. Indien de deelnemer niet zelf kiest om deel te nemen aan het professionaliseringstraject zal dit een sterke invloed hebben op het leerproces van het hele ondersteuningsteam.

Het ingeschreven ondersteuningsteam dat niet voldoet aan bovenstaande criteria zal uitgeschreven worden. Je krijgt natuurlijk eerst van ons een mail indien dit zou voorvallen.