Aanmelden
Laden…

Even geduld...

14.00 Workshop 1: Het engageren van werknemers via werkgoestingsdialogen (Peggy De Prins – Antwerp Management School)
Het toenemend aantal burn-outs is op zich geen nieuws meer, ook niet in het onderwijs. Het vormt stilaan een robuust en structureel fenomeen. Wij pleiten voor zogenaamde ‘werkdruk- of (positief geformuleerd) werkgoestingdialogen’. Het connecteren van werknemers verhoogt de kans dat een stuk van de individueel gepercipieerde onmacht wordt verminderd. Zeker in sterk geïndividualiseerde culturen en werkplekken kan een versterking van het sociaal kapitaal op de werkvloer lonen.

14.00 Workshop 2: Delen is vermenigvuldigen: verhalen over duurzaam HR bij Emmaüs (Ilse Janssens – coördinator HR bij Emmaüs)

Hoe medewerkers langer graag en goed aan de slag houden? Het antwoord van Emmaüs op deze immense HR-uitdaging kent vele lagen. Met als rode draad: respectvolle dialoog, concrete initiatieven voor werkbaar werk, inzetten op talentontwikkeling en samenwerking met interne en externe partners. Kwaliteitsvolle dienstverlening in een waardengerichte organisatie is het kompas dat de richting aangeeft voor de uitbouw van een duurzaam HR-beleid. Ilse vertrekt van enkele theoretische kaders maar legt de focus op concrete verhalen over talent, veerkracht en delen van inspiratie.

14.00 Workshop 3: Hou de energiemeter in de gaten (Sabine Keerman – coach bij Coaching4you)

De energie van onze medewerkers is een schaars goed in deze drukke en drukkende burn-outtijden. Hoog tijd om in te zetten op duurzaam energiemanagement. Een alerte en verantwoordelijke houding van zowel individu, team als organisatie draagt bij tot een gezond, constructief en productief werkklimaat waar er gewaakt wordt over de werkgoesting van de medewerkers. Deze sessie reikt je enkele inzichten en concrete handvaten aan.

14.00 Workshop 4: Coachend leiderschap richt zich op werken, leren, reflecteren en veranderen! (Peter van den Boom – consultant bij Boom Training and Consultancy.

Complexiteit en onvoorspelbaarheid vragen om menselijke maat: engagement, zelfsturing, invloed en ontwikkeling. Duurzaam HR gaat uit van werken is leren én reflecteren op wat speelt. Tegelijk is er aandacht voor dialogiseren om adequate oplossingen te genereren en veranderingen te concretiseren.

Doorheen deze interactieve themasessie heeft Peter aandacht voor: 1) Focus op menselijke maat. 2) Duurzaam HR tegenover instrumentele HR benaderingen. 3) Ontmoetingsmomenten en coachend leidinggeven. 4) Bottom-up stromen bij organisatieverandering.

14.00 Workshop 5:Werken, zorgen, leven, naar een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid(Eva Vande Gaer - beleidsmedewerker bij Landelijke Thuiszorg en Hilde Weckhuysen - stafmedewerker bij Ons Zorgnetwerk)

De gemiddelde mantelzorgtijd voor een zwaar zorgbehoevende persoon is elf jaar. De bestaande tijdskredieten, zorgverloven en dergelijke bieden nu al soelaas, maar zijn vaak te beperkt en bieden geen oplossing voor mantelzorgers die graag aan het werk blijven. Deze themasessie ondersteunt professionals bij het uitdenken van een personeelsbeleid voor werknemers die werk en onbetaalde mantelzorgtaken combineren. De themasessie bevat naast een theoretisch kader, handvaten en tips, tevens getuigenissen van verschillende organisaties en bedrijven en werkende mantelzorgers.

14.00 Workhop 6: Mijn team doet er toe! Twee praktijkervaringen(Anne Verhoeven – teamverantwoordelijke basisonderwijs in de diens Curriculum & Vorming van Katholiek onderwijs Vlaanderen en Sven Van Grembergen, directeur basisschool Ursulinen Mechelen)

De wereld van onderwijs is voortdurend in evolutie en dit vraagt van een team heel wat flexibiliteit. Vanuit hun concrete praktijk getuigen Anne en Sven rond hoe teams zich kunnen organiseren en je als leidinggevende dit proces aanstuurt. Hoe hanteren ze daarbij missie en visie van hun organisatie, de talenten van elk teamlid en de strategische doelen op langere termijn? Want leidinggeven is minstens een dubbelrol: je bent zelf voorwerp van die onderwijsevoluties en geeft leiding aan veranderingen in je team. Anne getuigt rond een gekantelde organisatiestructuur. Sven getuigt hoe hij met zijn schoolteam een nieuw leerplan en een vernieuwde zorgwerking implementeert.