Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Programma:

 • 8.30 uur: Verwelkoming met koffie
 • 9.30 uur – 10 uur: Samen kiezen voor katholiek onderwijs
  Samen werken aan katholieke dialoogscholen vraagt het engagement van ieder die bij dat onderwijs betrokken is: leerlingen en ouders, leraren en andere personeelsleden, leidinggevenden in onderwijs en bestuurders. Tegelijk heeft de school en wie er leert en werkt, verwachtingen ten aanzien van de lokale gemeenschap, de Kerk en de samenleving. We presenteren onze nieuwe engagementsverklaring en spreken samen dat engagement en die verwachtingen uit.
 • 10 uur – 11.15 uur: Ambitieus onderwijs voor iedereen
  De lat hoog voor iedereen! Praktijkverhalen van directies, leraren en leerlingen geven aan wat nodig is om dat te realiseren. De getuigenissen en interviews maken ook duidelijk op welke hindernissen de leerlingen botsen en hoe directies, leraren, leerlingen en ouders daar samen mee omgaan. Leerlingen die goesting hebben om te leren, leren beter.
 • 11.15 uur – 12.30 uur: Vorming, meer dan opleiding
  Katholiek onderwijs is kwaliteitsvol onderwijs. We dagen jonge mensen uit te worden wie ze kunnen en willen zijn, en we vormen ze in samen-leven. Hoe gebeurt dat in de praktijk? Besturen, directies en leraren vertellen hoe ze van hun school een katholieke dialoogschool maken: scholen waarin leraren en leerlingen elkaars tochtgenoot zijn.
 • 12.30 uur – 14 uur: Broodjeslunch
  Tijdens de lunch kun je onze beurs bezoeken en heb je de kans om de dieren in de Zoo gratis te gaan bewonderen.
 • 13.55 uur - 14 uur: Muzikale verrassing

 • 14 uur – 14.20 uur: Hoop doet leren
  We staan in een lange traditie van geïnspireerd onderwijs. Ook vandaag zetten we die verder. En het is de hoop die ons drijft. Want hoop doet niet alleen leven, hoop doet leren.
 • 14.20 uur – 15.35 uur: Kwaliteitsvol besturen in de praktijk
  Wat is kwaliteitsvol besturen in de praktijk? Hoe maken bestuurders en schoolleiders dat elke dag waar? Waar lopen ze tegenaan? Welke tips hebben ze voor hun collega’s? Maar ook: hoe werken we beter samen onder één bestuur? We stellen de nieuwe Gids voor BESTUREN voor, naast een tool voor sterk bestuur (Koning Boudewijnstichting), en geven een update van onze BOS-monitor.
 • 15.35 uur – 16.30 uur: Gedreven, geprikkeld, gedragen!
  Tot slot zetten we onze dienstverlening in de kijker, lichten we ons memorandum voor de nieuwe Vlaamse regering toe, en zet onze directeur-generaal onze genereuze ambities stevig in de verf: "Gedreven, geprikkeld, gedragen!". 
 • 16.30 uur – 18 uur: Netwerkmoment
  De receptie biedt je de gelegenheid om met elkaar of met medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen na te kaarten.

Kurt Van Eeghem presenteert ons congres. Verschillende scholen werken mee aan het congres onder andere om het muzikaal op te luisteren.

Kurt Van Eeghem.jpg